Mogelijke fusie Torion en Tinten

HAREN - Torion, de welzijnsorganisatie van Haren, en Tinten Welzijnsgroep, waaronder diverse welzijnsorganisaties in Drenthe en Groningen vallen, gaan onderzoeken of beide partijen bestuurlijk kunnen fuseren. Op maandag 29 februari hebben de besturen van beide organisaties daartoe een intentieverklaring ondertekend.

Aanleiding

Aanleiding voor een mogelijke fusie is de behoefte van beide organisaties om kennis en krachten te bundelen, om zo de dienstverlening verder te verbeteren. Ook spelen het beleid en de vernieuwingsagenda van de Gemeente Haren een belangrijke rol. Torion zal de komende maanden ook  gebruiken om te onderzoeken hoe de organisatie hier in de toekomst zo goed mogelijk in kan passen.

Doel

Doel is om voor de zomer van 2016 een definitief besluit te nemen. Voordat het zover is worden alle relevante aspecten van beide organisaties  onderzocht en gewogen. Ook gaan beide organisaties de ondernemings- en cliëntenraden om advies vragen. Als de uitkomsten voor beide organisaties positief zijn, zal de fusie waarschijnlijk in het najaar van 2016 kunnen plaatsvinden.