PVDA, GL en CU: Haren zoek samenwerking!

HAREN - Vorige week lekte op 4 maart het onderzoeksrapport over de zelfstandigheid van Haren uit. Het rapport geeft antwoord op de vraag: “Heeft de gemeente Haren zelfstandig een robuuste en bestuurskrachtige toekomst in regionaal perspectief?”

Uit het persbericht van de gemeente dat hierop volgde kwam naar voren: “Het college ziet kansen om zelfstandig te blijven, mits er oplossingen voor de kwetsbaarheden gevonden worden”. Wethouder Michiel Verbeek gaf aan: “De genoemde kwetsbaarheden maken dat de eindconclusie van het rapport is dat Haren niet zelfstandig kan blijven, tenzij… De komende periode gaat gekeken worden hoe invulling gegeven kan worden aan deze ‘tenzij’. Wat moet er gebeuren om zelfstandig te kunnen blijven?” Hieronder volgt de reactie hierop van de PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie.

Reactie PVDA, GL en CU op zelfstandigheid:

“Ga in gesprek, zeggen PvdA, GroenLinks en ChristenUnie tegen het college van Haren. Zoek de verbinding, zoek de samenwerking. Ga in op het advies  van gedeputeerde Brouns. De gemeenten Groningen en Ten Boer hebben een  handreiking gedaan: pak die uitgestoken hand. Investeer in samenwerken en de dialoog”. “Helaas lijkt het college te kiezen voor een geïsoleerde positie. Tegen beter weten in? Zelfstandigheid tegen een hoge prijs? Het rapport over de kansen om zelfstandig te blijven is ongemeen hard en duidelijk. Haren moet zoveel werk verzetten, dat is alleen niet te doen. Wat in de afgelopen jaren niet lukte, gaat in de komende drie maanden niet ineens wel lukken. Daarom een welgemeend advies: “ga in gesprek, onderzoek hoe Groningen en Ten Boer en ook  andere gemeenten kunnen helpen bij het zoeken naar oplossingen”. “Het nieuwste onderzoek naar de mogelijkheden om een zelfstandig gemeentebestuur te blijven bevestigt het beeld dat uit drie eerdere onderzoeken naar voren  kwam. Dat kan niet, tenzij Haren een groot aantal problemen in de organisatie oplost”.

Boodschap PVDA, GL en CU:

"PvdA, GL en CU willen graag dat het college gaat praten met Groningen en Ten Boer, en eventueel met andere gemeenten waarmee we nu samen werken. En het  zou goed zijn als ook de raden in gesprek gaan. Ga de dialoog aan met Groningen.  Ook als gemeenteraad: ga in gesprek met de raden van Groningen en Ten Boer. Onderzoekt alles en behoudt het goede. Zonder gesprek, zonder dialoog met de mensen en besturen om ons heen blijft Haren met de rug naar de wereld staan. Dat kan niet de bedoeling zijn”. Zie voor meer informatie: https://haren.pvda.nl/2016/03/10/ga-in-gesprek/