Informatieavond Alfa-college Groningen

GRONINGEN - Om leerlingen te helpen bij hun studiekeuze houdt het Alfa-college in Groningen op donderdag 17 maart van 18.00 tot 20.30 uur de informatieavond Studiekeuze mbo. Deze avond is bedoeld voor leerlingen in het voorgezet onderwijs en hun ouders/verzorgers.

Tijdens Studiekeuze mbo kunnen bezoekers vragen stellen aan docenten. Bijvoorbeeld over de inhoud van middelbare beroepsopleidingen en doorstuderen aan het hbo. Ook zijn er loopbaanadviseurs aanwezig voor advies over toelatingseisen, arbeidsmarkt, beroepsperspectief en studiekeuze. Leerlingen die al weten welke studie ze willen volgen kunnen zich direct aanmelden.

Handig: informatie over alle opleidingen op één locatie

Alle in Groningen en in Assen gevestigde mbo-opleidingen in zowel de beroepsopleidende leerweg (leren en stage) als de beroepsbegeleidende leerweg (leren en werken) presenteren zich 17 maart op de locatie Admiraal de Ruyterlaan 2 in Groningen.

Beste noordelijke ROC

Alfa-college beste grote noordelijke ROC volgens landelijke Keuzegids MBO. In de landelijke Keuzegids MBO 2016 staat het Alfa-college op de 6e plaats, met negen topopleidingen. Hiermee is het Alfa-college het beste grote ROC van Noord-Nederland! In Groningen zijn er maar liefst zeven van die negen topopleidingen: Kapper, Schoonheidsspecialist, Sport en Bewegen (Groningen en Assen), Beveiliger, MBO-Verpleegkundige, Onderwijsassistent en Mode. Ook deze opleidingen geven 17 maart graag meer informatie aan geïnteresseerden. Meer informatie over alle opleidingen en het opleidingsaanbod per locatie is te vinden op www.alfa-college.nl. Voor vragen over de arbeidsmarkt en kans op werk kunnen geïnteresseerden terecht op de website www.kansopwerk.nl.