Meer cultuuronderwijs voor basisscholen

Haren - Groningen - Scholen in Groningen maken werk van cultuuronderwijs. Bassischolen in Groningen hebben zich dit schooljaar in groten getale aangemeld voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

Maar liefst 80% van alle scholen heeft een bedrag ontvangen om cultuuronderwijs op hun school een impuls te geven. Dit betekent dat 238 van de 298 basisscholen in de provincie Groningen meer aandacht aan kunst en cultuur kunnen geven dan voorheen. Van deze scholen bevinden zich 33 in de stad.

Kwaliteit cultuuronderwijs

Dankzij gelden uit het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) en een bijdrage van de provincie en de gemeente Groningen is er extra geld voor scholen in Groningen beschikbaar om de kwaliteit van het cultuuronderwijs te verbeteren. De basisscholen kunnen met het geld kunst-, erfgoed- en media-activiteiten inkopen, de deskundigheid van leerkrachten verbeteren en een doorgaande leerlijn ontwikkelen. Scholen van wie de subsidieaanvraag is gehonoreerd ontvangen € 9,00 per leerling extra per schooljaar.

Cultuurcoördinator

61% van alle scholen in Groningen heeft al een gecertificeerde leerkracht. Deze Interne Cultuurcoördinator, ICC-er, geeft het cultuuronderwijs op school vorm. Hij of zij bepaalt met directie en andere leerkrachten hoe het opgestelde beleid wordt uitgevoerd en welke activiteiten worden ingekocht. Scholen kunnen met de extra verkregen gelden ook culturele instellingen of kunstenaars in de provincie vragen projecten te ontwikkelen op het gebied van dans, beeldende kunst, muziek, erfgoed of theater. Hierdoor krijgt ook de culturele sector in de provincie een impuls.

Cultuurmenu

Een specifieke doelstelling van CMK Groningen is dat elke deelnemende school deel gaat nemen aan een Cultuurmenu. Het Cultuurmenu is een structureel programma van culturele activiteiten, waarin kinderen kennismaken met professionele kunsten en erfgoed, op school en bij culturele aanbieders. Uitvoerder van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in Groningen is K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur. Zij werkt nauw samen met VRIJDAG en CultuurClick. Doelstelling bij de start van de uitvoering van de regeling was dat 70% van de scholen zou participeren. Dit percentage is met 80% ruim gehaald.