Open huis ZINN locatie Helpman

Haren - Helpman - ZINN locatie De Brink is voltooid. 

Na een periode van verbouwing en vernieuwing is ZINN locatie De Brink sinds deze maand volledig in gebruik. Om dit te vieren kunnen belangstellenden een kijkje komen nemen op donderdag 31 maart. De nieuwe luchtbrug tussen appartementencomplex Groenestein en De Brink wordt dan ook officieel geopend.

Luchtbrug voor ZINN locatie De Brink

De renovatie van de linkerzijde van ZINN locatie De Brink is voltooid en ook de nieuwe luchtbrug tussen ZINN locatie De Brink en appartementencomplex Groenestein is prachtig geworden. De luchtbrug houdt letterlijk het woonplezier en comfort voor ouderen in de lucht. Door deze verbinding kunnen bewoners en medewerkers droog en veilig de oversteek maken naar de voorzieningen en activiteiten van ZINN locatie De Brink. De luchtbrug verbindt De Brink aan de linkerzijde met het appartementencomplex Groenestein, waar ruim 70 ouderen wonen en ZINN een thuiszorgpost huisvest. De bewoners van Groenestein kunnen via de luchtbrug naar De Brink lopen voor een kop koffie het nuttigen of afhalen van een maaltijd in het restaurant, welzijnsactiviteiten, revalidatie, fysiotherapie of mondzorg.

Open dag ZINN

Geïnteresseerden en omwonenden krijgen de gelegenheid een kijkje te nemen in het gerenoveerde gedeelte van het gebouw. Iedereen is op donderdag 31 maart van harte welkom tussen 14.00 en 16.00 uur aan de Helperbrink 59 in de wijk Helpman (Groningen). Naast de luchtbrug zijn het nieuwe behandelcentrum met oefenzaal en de revalidatieafdelingen te bezichtigen. Ook ‘Groenebrink’, de nieuwe comfortabele woonafdeling voor mensen met dementie, presenteert zich op deze dag. Verder krijgen bezoekers informatie over onder meer (thuis)zorg, palliatieve zorg, voorzieningen, (gemaks)diensten en activiteiten van ZINN. Van 16.00 tot 17.30 uur is er een bijeenkomst voor netwerk en relaties van ZINN en wordt de luchtbrug tussen appartementencomplex Groenestein en ZINN locatie De Brink officieel geopend.