Reactie Harense partijen op onderzoek zelfstandigheid Haren

HAREN -  De fracties van het CDA, D66 en GVH in de gemeente Haren willen zich pas uitspreken over de onderzoeksresultaten van het rapport B&A als zij met de inwoners hierover hebben gesproken.

De inwoners van de gemeente zijn in alle fasen betrokken geweest bij het proces van de bestuurlijke toekomst en dus is het logisch dat zij ook bij de afronding worden betrokken.

Draagvlak voor herindeling van onderop

"Het bestuur van de provincie Groningen, bestaande uit de partijen van SP, D’66, CDA, GroenLinks en CU, heeft zich uitgesproken voor herindeling van onderop. Het collegeprogramma van de provincie is glashelder. Ook gedeputeerde Patrick Brouns van het CDA heeft voortdurend gepleit voor draagvlak van alle inwoners binnen de gemeente. Hij heeft zelf de opdracht en betaling van het onderzoek geregeld,"  aldus het gezamenlijke persbericht van de lokale fracties. "De fracties van CDA, D66 en GVH in Haren hebben de berichtgeving in de media over de resultaten van het onderzoek over de zelfstandigheid van Haren met belangstelling gevolgd en willen graag met de onderzoekers in gesprek. Inhoudelijk bestuderen de fracties op dit moment het rapport, de conclusies en de bijlagen. Daarna volgt bespreking in commissie en met inwoners. Zoals gesteld in het amendement van december 2015 wordt van het college verwacht dat er een Plan van Aanpak komt waaruit blijkt hoe de gesignaleerde knelpunten worden opgelost. Pas dan kan worden besloten welke vervolgstappen genomen moeten worden. Daarbij gaat zorgvuldigheid voor haast."

Wie heeft gelekt?

Daarnaast willen de fracties weten wie de onderzoeken heeft gelekt en waarom. "Immers het is strafbaar vertrouwelijke onderzoeken, zonder toestemming van de opdrachtgever of onderzoeker naar buiten te brengen. Op dit moment wordt onderzocht of aangifte bij de politie of officier van justitie zinvol is," aldus de Harense fracties van het CDA, D66 en GVH.