PvhN tilt zwaar aan lek verkenningsrapport gemeente Haren

HAREN - Dagblad van het Noorden opende vrijdag 4 maart met een artikel over het conceptrapport van adviesbureau B & A, waarin wordt aangegeven dat de gemeente Haren te zwak is om zelfstandig te blijven in de gemeentelijke herindeling.

Het rapport was nog niet vrijgegeven en de Partij van het Noorden (PvhN) tilt hier zwaar aan.

Partij van het Noorden niet tegen herindeling

"De Partij voor het Noorden is niet tegen herindeling,"  aldus Be Zwiers namens de partij. "Deze herindeling moet wel van onderop plaatsvinden, dus met goedvinden van bevolking en thans zittende burgermeesters en wethouders. De Partij voor het Noorden tilt erg zwaar aan het lekken van een concept verkenningsrapport zoals uitgevoerd in de gemeente Haren. Het lekken van een dergelijk rapport met het stempel vertrouwelijk draagt niet bij aan een eerlijke discussie en juiste beeldvorming. Zeker niet als het gaat om een concept verkenningsrapport over de zelfstandigheid van de gemeente Haren zonder aanbevelingen voor zelfstandigheid van de gemeente Haren. De beeldvorming is gezet en een eerlijke discussie over de voor- en nadelen van een herindeling is al bijna niet meer mogelijk."

Vragen van de Partij van het Noorden

De Partij van het Noorden gaat schriftelijke vragen stellen aan het College van Gedeputeerde Staten over deze kwestie en de toekomstige positie van de gemeente Haren: 1. Als het rapport de stempel vertrouwelijk heeft, gaat het College dan ook aangifte doen betreffende het lekken van het conceptrapport over de positie van de gemeente Haren? 2. De gemeente Groningen is het herindelingsproces met de gemeente Ten Boer aan het voorbereiden. Heeft deze voorbereiding ook gevolgen voor de gemeente Haren? Met andere woorden: kan de gemeente Haren zijn voorwerk nog wel goed en onafhankelijk doen? 3. Gedeputeerde Patrick Brouns heeft een afspraak met de Minister van Binnenlandse Zaken. Neemt de gedeputeerde de gemeente Haren in dit gesprek mee als mogelijke gemeente die gedwongen moet worden om te fuseren met bijvoorbeeld buurgemeente Groningen? 4. Hoe kijkt het College van Gedeputeerde Staten op dit moment aan tegen de zelfstandigheid van de gemeente Haren?