Buurtapp Oosterhaar voor een veilige wijk

HAREN -  Een aantal buurtbewoners uit de wijk Oosterhaar in Haren heeft een buurtapp in werking gesteld.

De bedoeling hiervan is om een veilige wijk, zoals we die nu kennen, ook zo te houden. Via dit netwerk kunnen buurtbewoners, indien er iets aan de hand is, dit aan elkaar door geven via de Smartphone met een berichtje in Whatsapp.

Buurtapp Oosterhaar voor een veilige wijk

Via deze weg willen de initiatiefnemers de buurtbewoners op de hoogte stellen van deze app en kijken of er meer mensen binnen Oosterhaar zijn die willen deelnemen aan de buurtapp. Initiatiefnemer Van Dijk: "Hoe meer ogen, des te veiliger het zou kunnen zijn in de wijk." De politie is van dit initiatief in kennis gesteld, zodat zij er eventueel ook gebruik van kan maken.

Meedoen met de app?

Voor mensen die willen deelnemen aan de buurtapp voor een veilig Oosterhaar is er een e-mailadres in het leven geroepen. Geïnteresseerden kunnen zich via buurtapp@outlook.com  opgeven onder vermelding van naam en adres.