Red de Adder! door Kids for Nature

WITTERVELD - Kids for Nature, een samenwerkingsverband van de Dierenbescherming, het Wereld Natuur Fonds en Het Drentse Landschap, gaan zaterdag 12 maart berkenbomen zagen op het Witterveld.

Dit is een heideveld, maar als de bomen hun gang gaan, zal de heide binnen een aantal jaren verdwijnen en veranderen in een berkenbos. En dit heeft als gevolg dat adders verdwijnen. Zij willen namelijk lekker in de zon kunnen liggen. Kinderen die willen helpen zagen, zijn van harte welkom. Ook ouders mogen meehelpen. Deelname aan de activiteit, die duurt van 13.00 tot 16.00 uur is gratis voor leden van organiserende clubs. Niet-leden betalen € 2,-. Draag stevige schoenenof laarzen als je komt helpen. Informatie en opgave bij Natalie Sijen, k4nature@gmail.com, tel. 0592-268101. Bij aanmelding ontvangt u de exacte locatie.