Lezing: Wij zijn meer dan ons brein!

HAREN - Dr. Wim Wattel spreekt op zondag 6 maart in het Witte Kerkje in Haren over de vrije wil en discussie die daarover gaande is met neurowetenschappers.

Neurowetenschappers deden en doen onderzoek naar het functioneren van onze hersenen. Een aantal van hen komt tot de conclusie dat er niet zoiets als ‘een vrije wil’ zou bestaan. Die opvatting heeft verregaande gevolgen want geen vrije wil betekent geen verantwoordelijkheid voor je daden. Geen schuld of verdiensten want er is niet een ‘ik’ dat beslist. Die ‘ik’ bestaat in die manier van denken niet meer. Ontrolt de wereld zich als dan een film met slechts één scenario volgens de lijnen van oorzaak en gevolg of is er toch meer tussen hemel en aarde? Heeft een mens toch nog iets te beslissen?

Lezing: Wij zijn meer dan ons brein!

Over die vragen zal het gaan in de lezing. Dr. Wim Wattel studeerde biologie en heeft in het onderwijs gewerkt. Hij is geïnteresseerd in het raakvlak tussen geloof en natuurwetenschap. De lezing begint om 15.00 uur in het Witte Kerkje aan de Jachtlaan in Haren. Ieder die belangstelling heeft is welkom. Collecte bij de uitgang.

Harener Weekblad