Eerste Dickens Toelage voor Culturele Raad Haren

HAREN -  De Dickens Sociëteit te Haren overhandigt op dinsdag 1 maart 2016 de Dickens Toelage aan de Culturele Raad Haren.

Het is de eerste keer dat de toelage, groot € 1.000,- wordt uitgereikt. De Dickens Toelage is bedoeld om de Harense cultuur in brede zin te stimuleren en te ondersteunen.

Over de Dickens Sociëteit

De Dickens Sociëteit Haren is een gezelschap ondernemers en leidinggevenden binnen bedrijven en andere organisaties. De Sociëteit belegt regelmatig contactbijeenkomsten in de Dickens Room. Naast het stimuleren van de Harense cultuur en het bewaren van het culturele erfgoed in de gemeente Haren, draagt de Sociëteit zorg voor de instandhouding van de Dickens Room. Dat is een in Victoriaanse stijl ingerichte zaal in ‘t Clockhuys, waarin een grote collectie boeken van en over Charles Dickens en parafernalia rond deze Engelse meesterverteller staan opgesteld. De collectie is in bruikleen gegeven door de heer Henk Muda te Haren. De opening van de Dickens Room vond plaats in 1999. Tot 2013 was deze in beheer bij de Bibliotheek Haren. Daarna is vanuit de Culturele Raad Haren een speciale stichting in het leven geroepen om deze bijzondere zaal met haar even zo bijzondere verzameling voor Haren te behouden. De Dickens Room wordt gebruikt voor lezingen, bijeenkomsten en vergaderingen en is bovendien ‘Huis der Gemeente’ en daarmee een officiële trouwlocatie.

Overhandiging Dickens Toelage

De overhandiging van de stimuleringssubsidie vindt om 17.30 uur plaats in de Dickens Room in ’t Clockhuys aan de Brinkhorst 3 in Haren.