Dorpsfonds Haren van start met 'roadshow'

Haren - Het Dorpsfonds Haren trekt de komende weken met een 'roadshow' langs de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren.

"Het doel van de roadshow is om met ondernemers en bewoners tot nieuwe initiatieven te komen", meldt de stichting. "Het streven is een evenementenkalender met een attractieve programmering."

Dorpsfonds Haren

Het Dorpsfonds Haren is opgericht met de ambitie om de (boven)regionale en lokale aantrekkingskracht te vergroten en daarmee de lokale economie en de attractiviteit van de gemeente te verbeteren. Vanaf nu kan iedereen in de gemeente Haren plannen indienen om Haren leuker te maken en beter op de kaart te zetten.

Middelen

De stichting heeft middelen ter beschikking die zijn opgebracht uit een heffing op de OZB van niet-woningen in de gemeente Haren. De middelen worden beheerd door een onafhankelijk bestuur. In samenwerking met ondernemers, culturele en maatschappelijke instellingen en organisaties gaat Dorpsfonds Haren proberen de gemeente Haren meer op de kaart te zetten. Kernwaarden hierbij zijn kwaliteit en groen.

Zaken initiëren

Dorpsfonds Haren ondersteunt initiatieven van organisaties en bewoners in de gemeente Haren. Ook initieert het zelf enkele zaken. Zo wordt gewerkt aan een plan om het Raadhuisplein gezelliger te maken. Ook wordt, samen met Marketing Groningen, gewerkt aan het ontwikkelen van bijvoorbeeld fietsroutes in het kader van Geopark De Hondsrug.

Roadshow

Met de roadshows hoopt Dorpsfonds Haren met ondernemers en bewoners tot nieuwe initiatieven te komen. Het streven is een evenementenkalender met een attractieve programmering.
  • De eerste roadshow is woensdag 9 maart in De Rieshoek in Noordlaren.
  • Maandag 14 maart doet de roadshow De Tiehof in Onnen aan.
  • Vervolgens komt de roadshow 2 keer naar Haren: donderdag 17 maart in De Mellenshorst en dinsdag 22 maart in Astoria.
  • De laatste roadshow is woensdag 23 maar in De Groenenberg in Glimmen.

Programma

Het programma begint in elk dorp om 20.00 uur met een toelichting op Dorpsfonds Haren door Jeroen de Grijs en Rolinde Weide. Aansluitend kunnen vragen worden gesteld, en worden kansen verkend en initiatieven geïnventariseerd. Aanmelden: info@dorpsfondsharen.nl. Meer informatie: www.dorpsfondsharen.nl