René Paas start 18 april als commissaris van de Koning Groningen

Groningen - René Paas begint maandag 18 april met zijn werkzaamheden als commissaris van de Koning (cdK) voor de provincie Groningen.

Paas werd op 2 februari door Provinciale Staten van Groningen als nieuwe cdK aanbevolen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Op 12 februari is de nieuwe cdK bij Koninklijk Besluit voor een periode van 6 jaar benoemd. René Paas volgt de huidige cdK Max van den Berg op, die per 1 april 2016 afscheid neemt.

Eerste Statenvergadering

Met het Koninklijk Besluit van 12 februari is de procedure tot benoeming van de nieuwe cdK officieel afgerond. Woensdag 20 april vindt om 09.00 uur een bijzondere Statenvergadering plaats waarin de Staten René Paas als cdK welkom heten en hem symbolisch de voorzittershamer overhandigen. De nieuwe cdK zal dezelfde dag om 14.00 uur de voorzittershamer voor het eerst in handen nemen tijdens de reguliere Statenvergadering. Zowel de bijzondere als de reguliere Statenvergadering op 20 april is live te volgen via www.provinciegroningen.nl.

Vervanging

Omdat Max van den Berg per 1 april afscheid neemt en René Paas op 18 april start, worden de taken van de cdK in de tussenliggende periode waargenomen door Romke Visser, vicevoorzitter van Provinciale Staten. Gedeputeerde zal in die periode Henk Staghouwer optreden als loco-cdK en voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten.