Meer WW-uitkeringen in Haren

Haren - Het economisch herstel blijkt nog niet uit de ontwikkeling van de WW. In januari nam de WW in de gemeente Haren opnieuw toe tot 373 WW- uitkeringen. Dat is 4,1 % van de beroepsbevolking.

Het aantal WW-uitkeringen in Haren nam in januari verder toe met 19 uitkeringen (5,4 %). Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Groningen 3,1 % (12) minder WW-uitkeringen.

Wet werk en zekerheid

Naast normale, jaarlijks terugkerende seizoenseffecten, speelt de invoering van de Wet werk en zekerheid hierin een rol. Door deze wetswijziging is het eerder lonend om vanuit de WW te gaan werken voor een lager salaris. Mensen die tegen lager loon gaan werken, behouden een aanvulling uit de WW. Bovendien wordt het recht op uitkering pas beëindigd wanneer vaststaat dat er volgens de wet voldoende inkomsten zijn. Hierdoor blijft een groeiende groep langer meetellen in de WW-statistieken.

Minder nieuwe WW-uitkeringen

De ontwikkeling van nieuwe WW-uitkeringen geeft een beeld van de dynamiek op de arbeidsmarkt. In de provincie Groningen werden in januari 2016 minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt dan een jaar eerder. Deze daling doet zich vooral voor in zorg & welzijn, bij woonbegeleiders, helpenden thuiszorg, doktersassistenten en verpleegkundigen. De onrust in deze sector als gevolg van bezuinigingen en reorganisaties lijkt hiermee wat weg te ebben. Door de aantrekkende economie profiteren ook andere sectoren. Zo werden er minder nieuwe WW-uitkeringen verstrekt aan mensen uit sectoren als handel en industrie.