Nieuwe samenwerking financiële opleidingen Alfa-college en Hanzehogeschool

Groningen - De financiële opleidingen van Alfa-college Groningen en het Instituut voor Financieel Economisch Management van de Hanzehogeschool Groningen trappen dinsdag 9 februari het project Schelpenburcht af. Dit project is het resultaat van een gezamenlijke behoefte aan een goede doorstroom van mbo naar hbo.

“Ongeveer 70 % van onze studenten stroomt door naar het hbo. Wij vinden het belangrijk om verbinding te maken met het hbo en om onze studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op een doorstroom”, aldus Marianne Kraakman, opleidingsmanager Financiële opleidingen bij het Alfa-college.

Verbeterkansen

Omdat een goede mbo-hbo-aansluiting ook voor de Hanzehogeschool belangrijk is, hebben de onderwijsinstellingen samen gezocht naar verbeterkansen. Hieruit kwam onder andere naar voren dat mbo-studenten theoretisch gezien over een degelijke basiskennis beschikken, maar moeite hebben met analyseren, rapporteren en projectmanagement. Studenten van het Alfa-college werken in project Schelpenburcht aan deze (belangrijke) hbo-competenties. Een derdejaars klas van de opleidingen Assistent-accountant en Bedrijfsadministrateur gaat gedurende 15 weken aan de slag met verschillende opdrachten. Deze zijn door de Hanzehogeschool ontwikkeld voor eerstejaarsstudenten van de opleiding Financieel Economisch Management.

Schelpenburcht

Schelpenburcht is een fictief bungalowpark met kampeerterrein en recreatieve voorzieningen op Texel. Over de te varen koers op korte en lange termijn hoopt Schelpenburcht BV binnenkort een goed advies te krijgen van een extern adviesbureau. De studenten van het Alfa-college vervullen tijdens het project de rol van het externe adviesbureau. Aan de hand van bedrijfseconomische gegevens maken de projectgroepen een analyse. Aan het einde van het project presenteren de projectgroepen hun advies aan de directie van Schelpenburcht. De directie bestaat uit docenten van de Hanzehogeschool en het Alfa-college.

21st-century skills

Naast het kennismaken met het projectonderwijs zoals dat op het hbo gebruikelijk is, ontwikkelen de studenten in het project ook belangrijke 21st-century skills zoals creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, communiceren, samenwerken en sociale vaardigheden.