Haren Draait Door | Wassenaar

Haren - [caption id="attachment_4466" align="alignright" width="187"] Henk Boomker.[/caption]

Het Wassenaar van het Noorden. Zo staat Haren bekend. We hebben veel overeenkomsten maar er zijn ook verschillen. Dat hebben kunnen vaststellen tijdens de contacten, die in de jaren '90 tussen beide gemeenten bestonden. De wijze waarop hier inwoners en ondernemers bij de herinrichting van de dorpskom werden betrokken, wekte de nieuwsgierigheid van de Wassenaarse collega-bestuurders. Men wilde meer weten en dus nodigde wethouder Schleurholts het gemeentebestuur en de ondernemers uit voor een bezoek aan Haren. Mijn collega-boekverkoper bleek voorzitter van de ondernemersvereniging. Zelf was ik er vanuit het Koopcentrum Haren nauw bij betrokken. Na een leerzame middag in Haren nodigde het Wassenaarse college ons enkele jaren later uit de opening van hun kom-plan bij te wonen. En toen zagen we een essentieel verschil. Hier gingen de gesprekken over kosten, opbrengsten en de tijd die het kost om de enorme investering terug te verdienen. Zodoende bouwden we bijvoorbeeld het maximaal mogelijke aantal parkeerplaatsen op een bepaalde ruimte. In Wassenaar zagen we tot onze verwondering een ander beeld. Er rijden daar, relatief gezien, veel grote en brede auto's. De bevolking is, net als bij ons, gemiddeld wat ouder. Dat vertaalde zich in Wassenaar in een brede toegang tot de betaalbare parkeergarage, royale rijpaden en ruime parkeervakken. Het gebruik door de burger stond voorop. Als wij dat idee ook hier toepassen worden we, mijns inziens, pas het echte Wassenaar van het Noorden. Met de organisatie van de komende bijeenkomsten over de bestuurskracht van de gemeente lijkt daarmee een stap gezet.

Henk Boomker