Putten boren in Quintusbos in Glimmen

Glimmen - Waterbedrijf Groningen boort momenteel diepe waterputten in het Quintusbos in Glimmen. De bestaande waterputten op 100 meter diepte worden vervangen. Het Harener Weekblad nam een kijkje.

Door Kirsten van der Weide

Het Quintusbos biedt momenteel een spectaculair decor van boringen naar diepe waterputten. Dit trekt veel bekijks van wandelaars en omwonenden. De oude teakhouten diepe waterputten worden vervangen door de moderne pvc-variant. Daarvoor worden nieuwe putten geboord. Projectleider Joep Woldring (63): "De putten die we nu vervangen hebben 60 jaar gedraaid. Dat is ook zeker de verwachting van de nieuwe putten." Het Quintusbos telt 9 diepe waterputten. De grondsoort maakt dit gebied uitermate geschikt voor grondwaterwinning, weet Woldring. Tijdens het boren wordt van elke meter een monster genomen. Zandlagen, kleilagen, veenlagen en grindlagen tot honderd meter diepte worden in kaart gebracht. Woldring is vooral op zoek naar grindlagen, omdat die het grondwater goed kunnen vasthouden.

Filter in grindlaag

"Bepaalde lagen in de grond gebruiken we voor het winnen van water. Ter hoogte van de grindlagen komt er in de put een filter. Het grondwater stroomt door het filter de put in. Zo wil je bijvoorbeeld niet dat het filter bij een kleilaag zit, klei verstopt namelijk. Ook ter hoogte van veen wil je geen filter hebben, dat geeft zuur water en zwevende deeltjes. Bij deze bodemlagen is de buis in de put dicht", vertelt Woldring. In de 9 putten hangen pompen waarmee het water via buizen onder het Quintusbos door naar productielocatie De Punt in Glimmen gepompt wordt. Woldring: "Vroeger, toen er nog geen leidingwater was, hadden mensen vaak een eigen put in de tuin. Water werd eruit gehaald en het vulde zich vanzelf via de grond weer aan. Dat is hetzelfde principe als nu met de diepe waterputten. Niet door de regen die erin valt maar door de doorlatendheid van de bodem, vult de put zich telkens bij".

100.000 liter per uur

"Een put levert 100.000 liter per uur. Met 1 bron kunnen we dus het zwembad in Haren in zes uur vullen, dit even ter verduidelijking", zegt Woldring. De productie van het water wordt zo constant mogelijk gehouden, maar de afname varieert natuurlijk wel. Woldring: "'s Ochtends heb je een piek omdat iedereen gaat douchen, 's avonds rond het avondeten ook en bijvoorbeeld rond voetbalwedstrijden in de pauze als iedereen naar het toilet moet. Dan zien we hier bij het pompstation dat de druk naar beneden gaat omdat iedereen zijn kraan openzet. Je hebt dan een opslag nodig, die is op het pompstation. Je produceert een constante hoeveelheid, dat gaat in het reservoir en daar trek je het water uit, al naar gelang er behoefte is in de stad en de provincie."

50 jaar oud water

De drinkwaterkwaliteit staat onder streng toezicht. Eigenlijk is grondwater al van zeer goede kwaliteit. Het water is al gefilterd door de lange tocht door de grond. "Een regeldruppelwater maakt een reis van 50 jaar voor wij het oppompen via de waterput", verklapt Woldring. "We drinken dus eigenlijk 50 jaar oud water en dit is een proces dat continue doorloopt, ook wel de waterkringloop. Het grondwater is daardoor van zichzelf veel schoner dan het oppervlaktewater. Dat water heeft veel meer bewerkingen nodig om tot dezelfde kwaliteit te komen. Van beide typen water wordt drinkwater gemaakt. Het water wordt uiteindelijk gemengd in het pompstation."

Watervlooientest

Op verschillende momenten in het jaar worden er monsters genomen van het grondwater. Nauwlettend wordt gevolgd of er een verandering in de samenstelling is. "Bij productielocatie De Punt wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater onder andere getest met watervlooien", weet communicatieadviseur Tabitha Petter van Waterbedrijf Groningen. "De watervlooien hebben een bepaalde activiteit; als ze minder actief zijn is dat een signaal dat er iets met het water aan de hand is. Denk bijvoorbeeld aan onkruidbestrijdingsmiddelen. Dit kan met regenwater richting de Drentsche Aa stromen en dan uitkomen bij onze productielocatie. We halen dit er natuurlijk uit, maar het is beter dat het er helemaal niet in komt. Wat er niet in zit, hoeft er namelijk ook niet uit en dat maakt het zuiveringsproces simpeler en dus goedkoper."

Oppervlaktewater ter aanvulling

Ze vervolgt: "Regelmatig krijgen wij de vraag waarom wij nog oppervlaktewater voor de productie gebruiken als het grondwater zo goed is. Het antwoord hierop is dat als de vraag groeit naar water, als er veel sneller water wordt opgepompt dan aangevuld, dan zijn op een gegeven moment je bronnen wel ‘op'. Het is dan niet echt op, maar het water zit nog in het proces om bij de bron te komen. Het aanvullen van het grondwater duurt immers 50 jaar. Oppervlaktewater is een aanvulling waardoor je wat meer tijd geeft om het grondwater zichzelf te laten aanvullen." Jaarlijks produceert Waterbedrijf Groningen 47 miljard liter drinkwater voor de stad en de provincie Groningen. Hiervan is 40 miljard liter grondwater en 7 miljard liter oppervlaktewater.