René Paas beoogd opvolger cdK Max van den Berg

Groningen - Provinciale Staten van Groningen hebben René Paas bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) aanbevolen als nieuwe commissaris van de Koning (cdK) in de provincie Groningen.

Provinciale Staten besloten hiertoe op advies van de vertrouwenscommissie tijdens een geheime Statenvergadering op 2 februari 2016. René Paas is hiermee de beoogde opvolger van Max van den Berg die per 1 april 2016 afscheid neemt.

Past bij Groningen

Volgens Provinciale Staten past René Paas goed bij de provincie en bij de Groningers en kan hij een goede invulling geven aan de eisen gesteld in de profielschets. Provinciale Staten zien in hem een verbinder en een zeer betrokken persoon met een warm hart voor Groningen en de Groningers. Hij weet wat er maatschappelijk en politiek speelt in de provincie en wil met alle energie die hij heeft de uitdagingen in Groningen oppakken: met en voor de Groningers.

Vertrouwenscommissie

In een extra Statenvergadering op 28 oktober 2015 werd een vertrouwenscommissie ingesteld en de profielschets voor de nieuwe cdK vastgesteld. De afgelopen maanden voerde de vertrouwenscommissie gesprekken met sollicitanten. Deze gesprekken en de eerder gemaakte profielschets vormden de basis voor het advies van de vertrouwenscommissie aan de Staten.

Koninklijk Besluit

Op basis van de aanbeveling van de Staten zal de minister van BZK een voordracht uitbrengen aan de Koning. De nieuwe cdK zal vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd worden voor een periode van 6 jaar.