Haren viert Dag van de Lokale Democratie

Haren - De gemeente Haren, het Zernike College, het Maartenscollege en Kentalis hebben gezamenlijk een programma vastgesteld voor de Dag van de Lokale Democratie, donderdag 4 februari.

Doel is scholieren kennis te laten maken met:
  • de werking van het lokaal bestuur en de belangrijkste organen daarbinnen in hoofdlijnen;
  • de ideologieën van de verschillende partijen en hun uitgangspunten;
  • een aantal belangrijke lokale beleidsterreinen.
Burgemeester Pieter van Veen zal de leerlingen welkom heten. Daarna gaan de jongeren aan de slag; met steun van leden van PvdA, D66, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, GVH, VVD. Het ochtendprogramma bestaat uit een verdieping van het partijbeleid. Verder worden commissievergaderingen gehouden. Daarna zullen de knelpunten worden teruggekoppeld aan de fracties. De thema’s van de debatten zijn dit jaar:
  • de verkeersveiligheid in Haren in algemene zin en kruispunt Molenweg specifiek;
  • jeugdoverlast in Haren;
  • inburgeren in Haren.
Na de lunch bepalen de fracties hun standpunten, waarna de leerlingen met elkaar in debat gaan. De onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn: de verkeersveiligheid, jeugdoverlast en integratie asielzoekers. De leerlingen kunnen via een digitaal stemsysteem hun voorkeur uitspreken voor de partij die het meest overtuigend is. De debatten zijn vanaf 13.30 uur, elk debat duurt 10 minuten.

V-rede

Na elk debat krijgt elke school de gelegenheid een V(isie)-rede te houden. Hierbij wordt speciale aandacht gevraagd voor de V-rede van een van de leerlingen van het dovenonderwijs Kentalis. Burgemeester Pieter van Veen is voorzitter van de jury, verder nemen Cynthia Schenk van het Centrum voor Jeugd en Gezin en jongerenraadslid Abush ter Maat plaats in de jury. De debatten zijn live te volgen via www.raadsnetharen.nl.