Gemeente Haren start met ouderbegeleiding drukke kinderen

Haren - De gemeente Haren is in een nieuw project rondom jeughulp een samenwerkingsverband aangegaan met het UMCG, de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen: 'Druk & Dwars'.

Het project Druk & Dwars biedt ouderbegeleiding voor ouders van drukke kinderen tussen de 4 en 12 jaar waarbij vooralsnog geen medicatie wordt ingezet. Ouders kunnen zich inschrijven voor een 2 maanden durende kosteloze groepscursus. Hierover wordt op 1 februari (19.30 - 21.30 uur) een gratis informatiebijeenkomst gehouden in het Centrum voor Jeugd en Gezin in Haren.

Hulp zonder medicatie

De Gezondheidsraad concludeerde vorig jaar dat druk gedrag steeds sneller en vaker ADHD genoemd wordt, terwijl het gedrag van de kinderen in Nederland in de afgelopen decennia niet is veranderd. ADHD wordt vaak neergezet als een aangeboren biologische hersenstoornis, waarbij medicatie de beste oplossing is. Druk & Dwars wil hulp bieden zonder medicatie. 'Want onnodige psychiatrische labels en behandelingen kunnen kinderen schaden', melden de betrokken partijen. 'Daarnaast is het niet meer te betalen als we steeds meer kinderen voor steeds mildere problematiek in de dure specialistische zorg gaan behandelen.' 'Ten slotte leidt het steeds ruimer toepassen van psychiatrische classificaties er toe dat kinderen met de meest ernstige problemen zorgtekort dreigen te krijgen. Want deze kinderen staan op wachtlijsten terwijl dure specialistische tijd en zorg naar kinderen gaan die het eigenlijk niet nodig hebben.'

Druk & Dwars

Druk & Dwars is bedoeld om de omgeving van het kind te versterken door ouders en leerkrachten handvatten te bieden in het gedrag van het kind. Pas als deze hulp onvoldoende blijkt wordt een gezin doorverwezen naar specialistische zorg, voor psychiatrische diagnostiek en behandeling.

Gratis groepscursus

Ouders uit de gemeente Haren kunnen zich via de website van het project (www.drukendwars.nl) inschrijven voor een 2 maanden durende gratis groepscursus. Tijdens wekelijkse bijeenkomsten van maximaal 4 ouderparen en 2 hulpverleners, krijgen ouders handvatten en oefenen ze in het omgaan met druk en dwars gedrag van kinderen. Ook scholen kunnen deelnemen aan het project waarbij leerkrachten een (eveneens gratis) training krijgen.