Haren Draait Door | Schaken!

Haren - De schaakclub Haren bestaat 100 jaar. Reden voor een feestje en een stukje in de krant van vorige week. Maar het verval knaagt aan het koninklijke spel. Niet alleen in Haren, maar overal in Nederland zijn de ledenaantallen de laatste 25 jaar flink afgenomen.

De jeugdleider van schaakclub Haren, Kees Romijn, zegt in het artikel dat schaken goed is voor de concentratie van kinderen. Goed geprobeerd, Kees. Maar laten we er maar mee leren leven dat het educatieve effect van schaken nul is. Hecht vooral geen waarde aan de onderzoeken die pretenderen dat schaken het IQ met sprongen doet stijgen. Schaken is niet gezond, draagt niet bij aan de sociale ontwikkeling van een mens en doet je kansen op de arbeidsmarkt niet stijgen (het omgekeerde is overigens evenmin het geval). Maar wie maalt daar om? De dingen op hun waarde beoordelen in termen van nut is de ziekte van de moderne tijd. Mag iets ook gewoon leuk zijn? Schaken is precies zo zinloos als het maken van een boswandeling of het bekijken van een mooi schilderij. Waarom schaken er dan nog zo weinig mensen? Het is een tragisch misverstand dat schaken niet beantwoordt aan de behoeften van de moderne mens. Het voldoet aan alle eisen van dehedendaagse jeugd: het is snel, intensief en opwindend! Met een partijtje snelschaken beleef je in tien minuten de uitersten van de schoonheid en het rauwe leven zelf. Langs afgronden voert het je van de diepste dalen naar de hoogste toppen, zonder enige kans op lijfelijke schade. Goedkoper en gezonder dan verdovende middelen, echter dan een computerspel, minder gevaarlijk dan het leven. Ook in voor avontuur? Meldt u aan bij de schaakclub!

Emiel van der Feen