Seniorenvereniging Haren gaat als een speer

Haren - De eerste ledenvergadering van de Seniorenvereniging Haren (SVH) is achter de rug. Het bestuur is gekozen. Voorzitter Anne Boersma over de totstandkoming van de SVH en wat hij hoopt te bereiken.

Door Kirsten van der Weide

De 7 bestuursleden van de SVH waren voorheen (vrijwel allemaal) bestuurslid van ANBO Haren. Anne Boersma is voorzitter van de SVH, Carla Roede secretaris, Harm Warringa penningmeester. Ton Wester is verantwoordelijk voor de opmaak van de periodiek ‘Binding' en het beheer van de website, Jans Uildroeks doet de ledenadministratie, en Henk Aten en Joke Poelstra zijn algemeen bestuurslid.

Met hart en ziel

De totstandkoming van de SVH heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Toen de ANBO op zijn eind liep kon het afdelingsbestuur Haren zich niet langer vinden in de beleidsvoering. Het hele bestuur heeft toen besloten ermee op te houden. “Als je er mee ophoudt laat je mensen in de steek, nou dat doen we dus niet”, stelt Boersma. “Toen zijn we zelf wat begonnen. We hebben met zijn allen gewerkt aan een nieuwe vereniging.“ Door het hele land heen zijn er op deze manier nieuwe seniorenverenigingen ontstaan. Het ledental van de ANBO is hierdoor geslonken. Boersma's ‘Toen zijn we zelf wat begonnen' lijkt een understatement. De SVH telt nu al meer dan 800 leden, veel meer dan de 300 mensen die Boersma hoopte te bereiken. Ook bijna alle 65 vrijwilligers zijn overgestapt. De bestuursleden zetten zich met hart en ziel in voor de SVH. Boersma: “Het grote voordeel van de SVH is dat je helemaal zelfstandig bent. Je hoeft geen rekening meer te houden met een landelijk bestuur dat boven je zit. Je kunt alles zelf regelen, ook je financiën. We houden ons bezig met belangenbehartiging en sociale activiteiten. We willen dat de mensen zoveel mogelijk mee kunnen doen aan de maatschappij.”

NVOG

Om de landelijke belangenbehartiging veilig te stellen, heeft de SVH zich aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG). Zij behartigt de collectieve belangen van pensioengerechtigden en hun nabestaanden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. “Veel ANBO-afdelingen die zelfstandig gegaan zijn sluiten zich aan bij de NVOG. Ze vertegenwoordigen maar liefst 650.00.00 mensen. En dat is een sterkere arm in het Haagse dan de ANBO. Zo zie je maar weer”, zegt Anne met een grote glimlach.

Donaties

De start van een nieuwe vereniging brengt veel kosten mee. “We hebben een geweldige donatie gehad van één van onze leden, een mevrouw uit Noordlaren: € 5000”, weet Boersma. “Een geweldige opsteker! Verder hebben veel leden vooruitbetaald om de start te vereenvoudigen.” Het bestuur kon zodoende investeren in bijvoorbeeld een nieuwe laptop voor het ledenadministratieprogramma en diapresentaties. Grafisch ontwerper Koos Staal heeft de SVH gesponsord met het ontwerp van een uniek, bij de vereniging passend logo en een nieuwe huisstijl.

Moderniseren

De activiteiten die bij de ANBO georganiseerd werden, worden doorgezet in de SVH. Maar de SVK gaat ook op zoek naar nieuwe, moderne activiteiten die meer aansluiten bij de ‘jongere' ouderen van boven de 65. “De groep mensen die aan de activiteiten meedoet wordt kleiner. Voor die groep die wel de jaren heeft, maar niet het gevoel oud te zijn, moeten we andere activiteiten verzinnen. Er komt een oproep voor leuke ideeën in de Binding”, laat Boersma weten.

Oproep

De SVH-voorzitter vindt het heel fijn vinden dat zo'n grote groep mensen met de nieuwe vereniging in zee is gegaan. Hij hoopt dat de mensen die dat nog niet hebben gedaan dat ook gaan doen. “Probeer eens een jaar lid te zijn, doe actief mee en kijk eens wat het je brengt.” Voor de toekomstige 'jonge' leden heeft hij nog een speciale boodschap: “Als je nu lid, ook al voel je je nog niet zo oud, dan kun je helpen de leefomstandigheden zo in te richten dat je er later voordeel van hebt. Als je 80 bent of ouder heeft namelijk niet iedereen meer die energie.”

Samen bereik je meer

Van de trefwoorden uit de visie van de SVH - verbinding, contact, samen, vooruit- en terugkijken en reflectie - vindt Boerma ‘samen' het belangrijkste. “Vooral in deze veranderde samenleving, waarbij ouderen veel langer thuis wonen, is het belangrijk om samen activiteiten te doen. De andere trefwoorden zijn allemaal waarden die hierbij belangrijk zijn.” Meer informatie: www.svharen.nl.

Harener Weekblad