Sterke stijging WW in Haren in december

Haren - Het aantal WW-uitkeringen in de gemeente Haren is in december met 6,3 % toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het UWV.

Haren telde eind december 354 WW-uitkeringen. Dat is 3,9 % van de beroepsbevolking. Ten opzichte van vorig jaar verstrekte UWV in Haren 3,3 % minder WW-uitkeringen.

Stijging in december

Vrijwel ieder jaar stijgt het aantal WW-uitkeringen in december door het aflopen van tijdelijke contracten aan het eind van het jaar en door seizoenseffecten. Door de winterperiode is er in sommige sectoren (bijvoorbeeld agrarische sector en bouwnijverheid) minder bedrijvigheid. Daarnaast heeft de Wet werk en zekerheid (Wwz) een structureel verhogend effect op het aantal WW-uitkeringen.