Medewerkers Alfa-college werken met plezier

Groningen - Medewerkers van het Alfa-college zijn blij om bij dit regionaal opleidingencentrum (ROC) te werken. Dit blijkt uit het 2-jaarlijkse medewerkersonderzoek dat het Alfa-college eind 2015 heeft gehouden.

Medewerkers scoren op de thema’s tevredenheid, bevlogenheid en betrokkenheid significant hoger dan 2 jaar geleden én ruim boven het landelijk gemiddelde. Ruim 80 % van de medewerkers van het Alfa-college heeft meegedaan aan het onderzoek, dat is uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Effectory.

Blij met resultaten

Christien de Graaff van het College van Bestuur is blij met de respons en de resultaten. “Voor de kwaliteit van ons onderwijs is het van groot belang om goede, bevlogen en betrokken medewerkers te hebben. Het Alfa-college wil een goede werkgever zijn, met oog voor de persoonlijke ontwikkeling van studenten en medewerkers. Medewerkers ervaren de samenwerking met hun collega’s als zeer plezierig en vinden hun werk uitdagend en zinvol”, zegt zij.

Ontwikkeling

Het Alfa-college heeft de afgelopen jaren veel mogelijkheden gecreëerd voor de ontwikkeling van teams en leidinggevenden. “We hebben samen met medewerkers gewerkt aan de kernwaarden en de visie van de organisatie. Die inspanningen ziet het Alfa-college nu beloond met de mooie resultaten van dit medewerkersonderzoek”, meent De Graaff.