Openbaarheidsmaand bij RHC Groninger Archieven

Groningen - Het is weer 'Openbaarheidsmaand' bij RHC Groninger Archieven in Groningen.

Lang niet alle stukken zijn meteen openbaar, zodra ze bij een instelling als RHC Groninger Archieven belanden. Vooral stukken met privacygevoelige informatie worden nogal eens voor een bepaalde periode uitgesloten van openbaarheid. Wat betreft een aantal van zulke stukken loopt dat embargo ieder jaar op 1 januari af. Deze stukken zijn vanaf dat moment vrijelijk in te zien.

Openbaar

Per 1 januari 2016 zijn bijvoorbeeld de examenopgaven van de Groninger Rijks HBS, diverse dossiers van de verschillende rechtbanken, allerlei stukken van kerkelijke gemeenten, de archivalia van een Wetenschappelijke Commissie Homoseksualiteit, de handelingen van de Dienstcommissie bij de Groninger Reinigingsdienst, de jaarstukken over de aandelenportefeuille van de krantenfamilie Hazewinkel en dossiers van het Regionaal Medisch Tuchtcollege openbaar gemaakt.

Akten

Verder zijn de akten van de Burgerlijke Stand waarop een embargo berustte van 50 jaar (overlijden), 75 jaar (huwelijken) en 100 jaar (geboorten) nu vrijelijk in te zien. Een voorbeeld van een openbaar geworden akte is de overlijdensakte van Josef Cohen uit 1965. Naast oud-directeur van de Groninger Openbare Bibliotheek was deze Cohen een bekende stadsfiguur en een nationaal bekend letterkundige.