Mastoora Sultani: rolmodel bij integratie

Haren - Mastoora Sultani uit Haren is de initiatiefneemster van Femina, een stichting in oprichting voor vrouwen die als migrant of vluchteling naar Nederland zijn gekomen.

Door Kirsten van der Weide

Stichting Femina wil een brug slaan tussen 2 samenlevingen. Ze biedt unieke begeleiding aan vrouwen bij de integratie in de Nederlandse samenleving. Mastoora Sultani komt oorspronkelijk uit Afghanistan. Zij is 13 jaar geleden naar Nederland gevlucht. “Ik ben als vluchteling hier gekomen en als vrouw, maar nu sta ik ergens anders en kijk ik ook anders”, vertelt Sultani. “Ik kan heel goed begrijpen tegen welke problemen de vrouwelijke vluchtelingen van nu aan lopen. Wat is vreemd? Wat is acceptabel? Hoe kan je de cultuurverschillen overbruggen? Ik heb dat allemaal meegemaakt.” Ze geeft aan dat zij dat hele proces van integratie als rolmodel heel goed kan begeleiden vanuit het perspectief van de vluchteling.

Integratie

De heer De Groot, adviseur van stichting Femina: ”Het primaire doel van de stichting is integratie, participatie en emancipatie van vrouwen die als migrant of vluchteling naar Nederland zijn gekomen. Er zijn veel partijen die zich daarmee bezig houden, maar allemaal vanuit het Nederlandse perspectief. Daarom gaat het vaak fout, men mist de aansluiting. Dat is de reden dat Mastoora het initiatief heeft genomen stichting Femina op te richten.” “Interculturele communicatie is veel gecompliceerder dan mensen denken. Dat zie je in de onvrede van de migranten, vooral de jongeren die heel erg ontevreden zijn over de integratie in de Nederlandse samenleving. Dat verschilt wel per etnische groep. Je verwacht meer van je leven.”

Positie van de vrouw

Sultani vertelt dat het cultuurverschil erg groot is. “Mannen en vrouwen zijn hier gelijk. Vrouwen hebben dezelfde rechten en dat is vreemd in de ogen van een vluchteling”, weet zij. “In het begin is het heel moeilijk te accepteren dat je voor jezelf als vrouw een plek in zo'n samenleving kan creëren. Hoe ga je dan met je kinderen om met het oog op de toekomst? Dan loop je tegen veel problemen aan en daar hebben deze vrouwen begeleiding bij nodig.”

Cultuurschok

De Groot: “Het zit niet in primaire dingen zoals huisvesting en geld om van te leven. Dat is allemaal geregeld. Het is met name die cultuurschok waar mensen tegenaan lopen. Als hulpverlener ben je gewend te denken vanuit je eigen culturele patroon. Maar de vluchteling wordt geconfronteerd met een cultuur die totaal anders is dan de eigen cultuur. En visa versa. En hoeveel goede wil men daar ook aan besteedt, het is toch in principe dat mensen die ervaringsdeskundig zijn als geen ander weten hoe dat voelt, waar je tegenaan loopt.”

Geïsoleerd

Stichting Femina wil voorkomen dat die vrouwen geïsoleerd raken. De Groot: “Het is niet acceptabel dat een hele grote groep mensen die in Nederland leeft buiten de samenleving valt.” Sultani: “Die vrouwen weten niet hoe het anders kan. Ik wil het bij de basis aanpakken, in een vroegtijdig stadium. De positie van de vrouwen binnen die culturen is vaak lastiger. Als je niet oppast, raken ze ook heel snel geïsoleerd binnen het gezin. Mannen doen bijna alles en vrouwen moeten gehoorzaam zijn. Zo zijn ze opgevoed. Maar hier in Nederland gelden andere regels. Hier kan je meer van je leven maken dan thuis blijven. Er is hulp van vrijwilligers, maar niet gericht op het cultuurverschil, de cultuur van de vluchteling.”

Begin integratieproces

De juiste begeleiding aan het begin van het integratieproces verdient bovendien aanbeveling, stelt Sultani, omdat de mensen dan nog niet geïsoleerd zijn geraakt en nog geen eigen gemeenschap hebben gevormd binnen de Nederlandse samenleving. Ze staan nog open voor alle veranderingen. “Ik weet waar het probleem ligt en waar het aangepakt moet worden. Ik kan nu beginnen, maar ik heb wel hulp van andere mensen nodig”.

In Holland Staat een Huis

De Groot: “We hebben een programma ontwikkeld ‘In Holland Staat een Huis'. Het is een integratieprogramma is, maar anders dan de bestaande programma's. Het is een programma vanuit het perspectief van de migrant, niet vanuit het perspectief van de Nederlander. Je komt als vrouw vanuit een relatief gesloten samenleving naar een heel open samenleving. Hoe kun je nu het beste aanpassen en overleven in die open samenleving?" "In Holland Staat een Huis biedt programma's aan op het gebied van zelfredzaamheid, empowerment van vrouwen en jonge meiden. Het programma moet helder maken voor de vrouwen waar ze behoefte aan hebben. Stichting Femina wil een lange termijn oplossing, tussen de vijf en tien jaar. Er zijn ook vrouwen met heel veel potentie. Hoe bereiken zij de arbeidsmarkt? We werken aan een solide programma. Het moet aansluiten bij de beleving van de migrant. Dat is heel erg belangrijk.”

Ladies first

Mastoora Sultani kent de culturele achtergrond en kent de Nederlandse regels. “Ik weet ook hoe je de mannen het beste kunt overtuigen, maar eerst moet het bij de vrouwen binnenkomen, daar moet het veranderd worden. Ik wil dat de vrouwen met zulke trainingen meedoen, vanaf het begin. Dat ze doorkrijgen wat hier de kansen en mogelijkheden zijn. Ik wil die vrouwen een kans geven om heel gelukkig te zijn, want dat kan hier. Vooral ook jonge meiden. Ook buitenlanders kunnen een hele mooie rol in de samenleving spelen.” Het bestuur van stichting Femina bestaat uit 3 vrouwen. “We zoeken nog een raad van advies, iemand op het gebied van fondsenwerving, mensen die beschikken over een goed netwerk binnen de overheid”, besluit Sultani. Meer informatie: mastoora.stichtingfemina@gmail.com 06-12136774