Martini Ziekenhuis in Groningen viert 25-jarig bestaan

Groningen - Het Martini Ziekenhuis in Groningen bestaat 25 jaar. 600 medewerkers van het ziekenhuis kwamen maandag bij elkaar voor de feestelijke start van het jubileumjaar.

Medewerkers, patiënten en hun naasten hebben in de afgelopen 25 jaar veel beleefd. Het ziekenhuis staat hier bij stil door hun verhalen te delen. Op de website samenvoordebestezorg.nl staat een aantal van deze verhalen én het jubileumprogramma. De jubileumverhalen zijn bovendien opvallend zichtbaar in de publieke ruimtes van het ziekenhuis.

Activiteiten

De jubileumactiviteiten starten met een open dat op zaterdag 19 maart. In dezelfde maand staat het personeelsfeest gepland. Voor samenwerkingspartners in de zorg houdt het ziekenhuis op 1 juli een symposium over ketenzorg. Daarnaast start een gratis toegankelijke lezingencyclus over diverse medische onderwerpen. Verder zijn er gedurende het hele jaar verwenactiviteiten voor patiënten en bezoekers. Diverse bedrijven en organisaties uit de regio voelen zich met het Martini Ziekenhuis verbonden en dragen bij in de kosten van de jubileumviering.

Toegewijde nonnen en diaconessen

Het protestantse en het rooms-katholieke deel van de Groningse bevolking maakten zich in de 19de eeuw sterk voor een eigen ziekenhuis. Vanuit het Asyl voor zieken en zwakken en Het Liefde Gesticht ontstonden rond 1900 het Diakonessenhuis en het Rooms Katholiek Ziekenhuis. Het geld daarvoor werd bijeen gebracht door het welgestelde deel van de bevolking. Beide ziekenhuizen boden brede basiszorg voor patiënten uit stad en ommeland. De eerste decennia hielden de medisch specialisten als vrijgevestigd ondernemer praktijk buiten het ziekenhuis. Gaandeweg integreerden zij in de ziekenhuisorganisatie. Daar werkten ze nauw samen met de diaconessen en nonnen die met grote toewijding hun patiënten verpleegden én de bedrijfsvoering op orde hielden.

Professionalisering

Door de jaren heen professionaliseerden de ziekenhuizen, ook door hun inzet en aandacht voor opleiding en onderzoek. De toenemende kennis over complexe ziektebeelden vroeg bovendien om meer samenwerking. In de jaren '60 ontstonden maatschappen en was multidisciplinair overleg vanzelfsprekend geworden. Ook over de muren van de ziekenhuizen heen zocht men toenadering.

Fusie

Het ‘Diak’ en ‘RKZ’ realiseerden zich dat de medische en technologische vooruitgang vroeg om een fusie. Alleen dan zouden zij uitstekende zorg kunnen blijven leveren. De fusie resulteerde in 1991 in het Martini Ziekenhuis. In 2016 is dat precies 25 jaar geleden.