Huurdersvereniging WOON zoekt denkers en doeners

HAREN - Algemene huurdersvereniging (AH) WOON zoekt nieuwe bestuurs- en teamleden.

AH WOON behartigt de belangen van huurders van Woonborg, de woningcorporatie die woningen verhuurt in de (vroegere) gemeenten Aa en Hunze, Haren, Noordenveld en Tynaarlo.

Nieuwe bestuurs- en teamleden moeten dan ook huurder zijn van de woningcorporatie. Zo zijn zij altijd op de hoogte van wat er speelt.

WOON zet zich in voor voldoende betaalbare en kwalitatief goede huurwoningen in een plezierige leefomgeving. Zo’n doelstelling vraagt om bestuurskracht. En om die op peil te houden, zoekt WOON naar denkers en naar doeners.

Stem op de plekken waar beslissingen worden genomen

De werkzaamheden bestaan uit het geven van informatie en advies, het begeleiden van huurders(project)groepen en overleggen met Woonborg en gemeenten.

„Huurders hebben een stem nodig op de plekken waar de beslissingen voor hen worden genomen. Die stem zijn wij”, legt voorzitter Jelly van den Bosch uit.

De verschillende taken worden onderling verdeeld. Teamleden ondersteunen bestuursleden bij (een deel van) deze taken. De werkzaamheden kosten de bestuurs

Vrijwilligers krijgen een vrijwilligers- of onkostenvergoeding. Daarnaast biedt WOON opleidingsmogelijkheden op alle terreinen van volkshuisvesting.

Meer informatie: secretariaat.ahwoon@gmail.com of 06-44392795.