Kunst kijken en schrijven | Cultuur beleef je in Haren

HAREN - 'Cultuur beleef je in Haren!' stellen het Harener Weekblad en de Culturele Raad Haren (CRH). Ditmaal geven ze een expositie van Harener amateurkunstenaars met daaraan gekoppeld een schrijfwedstrijd als cultuurtip.

Waarmee kun je het nieuwe jaar beter beginnen dan met het bezoeken van een tentoonstelling? En daarvoor hoef je als Harenaar niet eens diep de nieuwe gemeente Groningen in. Je kunt gewoon naar hėt cultuurcentrum van Haren: ’t Clockhuys. Daar wordt van 8 januari tot eind februari voor de tweede keer een expositie van werk van Harener amateurkunstenaars getoond, ingericht door conservator Suzanne Rus van het Groninger Museum. Werk dat de moeite waard is en veelal niet onderdoet van dat van professionals.

Wie de opening van deze expositie wil bijwonen, is dinsdag 8 januari om 17.00 uur van harte welkom. De bijeenkomst wordt muzikaal opgeluisterd door een cello-ensemble onder leiding van Lotte van Velthoven.

Een extra reden om de tentoonstelling te bezoeken is de schrijfwedstrijd die de commissie Letteren van de Culturele Raad eraan heeft gekoppeld. Geïnspireerd door al die tentoongestelde kunstwerken komen bij bezoekers vast fraaie gedachten en gevoelens op, die zich laten omvormen tot een gedicht (een haiku, een sonnet, een vrij vers..?) of een korte prozatekst.

Gedicht of prozatekst kan tot uiterlijk 15 februari 2019 naar geboektinharen@gmail.com gemaild worden of in een gesloten envelop worden ingeleverd bij boekhandel Coöperatie Boomker. Een deskundige jury buigt zich over de inzendingen en beloont de beste met een boekenbon van € 25 per categorie.

Bij de afsluiting van de expositie op 28 februari kunnen de winnaars hun bijdrage zelf voorlezen. En wie weet, zit er nog een vervolg-expositie(tje) in de bibliotheek in van alle bijdragen.