Rubriek De Staat van Haren

HAREN - Piet Bouma uit Haren geeft in zijn rubriek 'De Staat van Haren' maandelijks een beschouwing over de gemeentelijke politiek.

Plaatsvervangende schaamte

Het lijkt al weer een eeuwigheid geleden dat de laatste vergadering van de Harener gemeenteraad plaatsvond. En dat is het eigenlijk ook. Want het moest allemaal vóór de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad op 21 november. Dus kwamen al weer ruim drie weken geleden onze lokale volksvertegenwoordigers voor hun slotzitting bijeen. Met een volle publieke tribune, zes insprekers, een verdeeld college van B en W en ietwat gespannen raadsleden her en der.

Wie geïnteresseerd is in de twee belangrijkste dossiers, verhuizing van de Brinkschool en de toekomst van het Haderaplein, weet de uitkomsten natuurlijk al. De Brinkschool gaat voorlopig niet verhuizen (dankzij amendement van GVH, PvdA, GL en CDA) en het Haderaplein krijgt met steun van D66, CDA, GVH en CU de bestemming supermarkt (Aldi), dagwinkels en horeca, met ruimte voor 32 appartementen. Als tenminste de wijzigingen die de raad aanbracht in de bouwvoorschriften worden geaccepteerd door de projectontwikkelaar en het nieuwe gemeentebestuur. Wat mij betreft was de uitkomst op beide onderwerpen precies andersom geweest. Maar goed, het hoogste democratisch orgaan heeft gesproken.

De insprekers spraken indringend. De coalities wisselden per agendapunt. Wethouder Verbeek kondigde aan de raadsmeerderheid niet te zullen volgen bij het opnieuw in gebruik nemen van het gebouw van obs De Linde voor de bovenbouw van de Brinkschool. Kortom, er viel genoeg te beleven voor de publieke tribune. Toch zat je regelmatig, zoals zo vaak in deze raadsperiode, met plaatsvervangende schaamte te luisteren naar het halve en hele geruzie, het elkaar vliegen afvangen en de soms te persoonlijk getinte aanvallen op elkaar. Veel raadsleden zullen een zucht van verlichting hebben geslaakt toen burgemeester Pieter van Veen ver na twaalven met een korte klap van de voorzittershamer de “beraadslagingen” voor de laatste maal beëindigde.

En toen kwamen er verkiezingen, voorafgegaan door een verkiezingsdebat in de – nu nog – raadszaal. Allemaal weinig verrassend en overtuigend, of het moesten de sterke inhoudelijke optredens zijn van CDA’er Jacob Boonstra (niet gekozen in de nieuwe raad) en de lijsttrekker van de Sportpartij (geen enkele zetel behaald). De jonge D66-wethouder Paul de Rook, een lefgozer die praat met twee keer de snelheid van het licht, belooft dat de dossiers Haderaplein en Brinkschool niet op de grote stapel terecht komen, maar meteen aangepakt gaan worden. Alle drie de wethouders - Van der Schaaf (PvdA), Van Keulen (VVD) en de genoemde De Rook – benadrukken dat ze het geschonden vertrouwen van de Harenaars in de lokale overheid willen herstellen. Ze zeggen zich bewust te zijn van de opdracht die er ligt voor het nieuwe gemeentebestuur. Burgers, middenstanders en verenigingen willen ze nauw betrekken bij het oplossen van de openstaande dossiers. Hoe, dat blijft nog vaag.

De handen van Joost van Keulen jeuken om “wat doen aan de winkels in Haren”. Roeland van der Schaaf benadrukt dat een grote gemeente meer macht heeft om vastgoedondernemers onder druk te zetten op het punt van de alsmaar stijgende huurprijzen voor de winkeliers in Haren. De Rook wil meer decentraal budget voor de dorpen en wijken om “beter aan te sluiten bij de wensen van de burgers.” En tenslotte nog twee beloftes van VVD-lijsttrekker Van Keulen: 1. er komt een nieuw, integraal verkeersplan voor Haren, waarin de woningbouw en de schoollocaties worden betrokken. 2. Als de universiteit het terrein van het voormalige Biologisch Centrum gaat verkopen, dan moeten de mooie kanten van de huidige invulling door De Biotoop bewaard blijven.

Maar we moeten natuurlijk nog wel even afwachten of de VVD weer in het nieuwe college van Groningen komt, of door GroenLinks wordt ingeruild voor de SP. We blijven het volgen…