Mathilde Stiekema plant boom in groenstrook Emmalaan

HAREN - Wethouder Mathilde Stiekema van Haren heeft maandag het startsein gegeven voor plantwerkzaamheden aan de Emmalaan in Haren. Zij deed dat door een boom te planten.

De Emmalaan tussen de Nesciolaan en de Westers Drift is dit najaar ingericht als 30-kilometer-per-uur-zone. De rijbaan is van 9 meter naar 6 meter versmald, waardoor verkeer gedwongen wordt snelheid te minderen. Dit moet de verkeersveiligheid ten goede komen.

Door de rijbaanversmalling is bovendien ruimte ontstaan voor een brede groenstrook.

Groenstrook

Deze 300 meter lange groenstrook wordt voorzien van 22 bomen en onderbeplanting. De beplanten wordt met behulp van studenten van het Terra College en medewerkers van Woonomgeving van de gemeente Haren aangebracht.

De beplanting bestaat uit struikrozen van het type Bijenweelde. Deze zijn zeer in trek bij honingbijen, hommels en zweefvliegen.

Harens Profiel

Een rijbaan met aan weerszijden een bomenrij met daarachter een vrij liggend voetpad verbeeldt het specifieke ‘Harens Profiel’. Hiermee wordt de bestaande bovenlokale laanstructuur van de oostelijke Emmalaan doorgetrokken naar het westelijke deel. Het sluit daarmee aan op de wensen uit het Bomenbeleidsplan.

De keuze van de bomen, berk, iep en esdoorn, sluit aan op andere boomstructuren in de directe omgeving. Met het beplanten van de groenstrook zijn de werkzaamheden in de Emmalaan afgerond.

Voor de volgende jaren staan er diverse onderhoudswerkzaamheden op het programma.

Beheerplan wegen

De gemeenteraad heeft het Beheerplan wegen 2019-2023 29 oktober unaniem vastgesteld. Mathilde Stiekema: „De extra middelen zijn nodig om achterstallig onderhoud weg te werken. De afgelopen jaren hebben we financiële overschotten gecreëerd waardoor we de komende jaren fors kunnen investeren in onder andere de infrastructuur. In totaal is 1,9 miljoen euro gereserveerd voor Haren.”