Dickens-collectie overgedragen aan Stichting Sociëteit Dickens Room

HAREN - Henk Muda uit Haren heeft dinsdagavond zijn uitgebreide collectie Dickens-boeken, prenten en Dickens-parafernalia overgedragen aan Stichting Sociëteit Dickens Room.

In de Harense Bibliotheek werd het contract ondertekend waarmee de sociëteit de zorg over de uitzonderlijke verzameling overneemt.

Dickens Room

De gehele collectie blijft ondergebracht in de Dickens Room. Dat is een onderdeel van ’t Clockhuys, dat in 1999 werd geopend. Bij die gelegenheid bood Muda de gehele verzameling, destijds opgebouwd door zijn vader, in bruikleen aan.

Lustrum

De Harense Dickens Sociëteit vierde dinsdag haar eerste lustrum. Bij de sociëteit staat naast het verantwoorde beheer van de Dickens Collectie de instandhouding van de Dickens Room hoog in het vaandel.

Om de Dickens Room onder de aandacht van het publiek te brengen, is ‘Dickens’ zaterdag 22 december volop aanwezig tijdens de kerstfair in de Harener dorpskom.

Cheque overhandigd

Tijdens de feestelijke bijeenkomst overhandigde voorzitter Rolinde Weide van Stichting Sociëteit Dickens Room ook nog een cheque van € 1250 aan de Commissie Exposities van de Culturele Raad Haren, zodat die begin volgend jaar een grote tentoonstelling van Harense amateurkunstenaars kan organiseren.

De feestelijkheden werden afgesloten met een diner in de Dickens Room.