Fotografe doet vondst

NOORDLAREN - ,,Ik doe dit werk nog maar veertig jaar en ik zie wel eens vaker wat, maar dit was wel bijzonder...”

Wat wil het geval? Geling vliegt heel vaak boven het Noorden om luchtfoto’s te maken voor haar bedrijf Aerophoto Eelde. Ze fotografeert vanalles en nog wat, maar wordt ook wel ingeschakeld om archeologische locaties vast te leggen. Vanuit de lucht zijn die vaak erg goed vast te leggen. ,,Meestal zie je van alles na natte periodes. Dan zie je ineens oude rivierbeddingen of loopgraven.”

Ook kun je dan vaak zien hoe de percelen erbij lagen voor de ruilverkaveling.

Maar in deze periode van droogte deed Geling onverwacht een bijzondere vondst. ,,Ik vloog boven Noordlaren en ik wist heel vaag dat er sprake van was dat daar in de buurt ooit een kasteel gestaan zou hebben. Ik zit heel vaak met mijn neus in de archieven en er stond me iets van bij. En toen we daar vlogen, zag ik in een perceel aan de Kampsteeg een cirkel in het land. Tot mijn stomme verbazing zag ik aan de andere kant van de Kampsteeg ook twee kleinere cirkels.”

Dagblad van het Noorden legde de foto’s van Geling voor aan de aan de Rijksuniversiteit Groningen verbonden archeologe Diana Spiekhout. Zij stelt dat er op de door Geling vastgelegde cirkels een bolwerk heeft gestaan dat samen met vier andere bolwerken is gebouwd rond 1400. Er zou in de Middeleeuwen een compleet verdedigingswerk hebben gestaan bij Noordlaren. De twee kleinere cirkels zouden overigens ook prehistorische grafheuvels kunnen zijn, aldus de archeologe.

Er leven al duizenden jaren mensen in het gebied rond Noordlaren. Er werden al talloze archeologische vondten gedaan.