Werkzaamheden Meerwegbrug in volle gang - FOTO’S

HAREN - De werkzaamheden aan de Meerwegbrug zijn in volle gang. Afgelopen vrijdag werd na twee te zijn uitgesteld begonnen met de grootscheepse renovatie. Harener Arjan Nuver maakte foto’s van de start van werkzaamheden afgelopen weekend.

Werkzaamheden

De werkzaamheden aan de Meerwegbrug duren van 5 tot en met 27 oktober. De brug was het eerste en is het laatste weekend in deze periode gestremd voor al het autoverkeer, fietsers en voetgangers. Tussen beide weekenden kan het autoverkeer vanuit de richting A28/Haren gebruikmaken van een noodbrug. Ook voor fietsers en voetgangers is er deze periode een noodbrug. Voor het verkeer uit de richting Eelde/Paterswolde geldt de stremming gedurende de hele periode van de werkzaamheden.

Stremming en noodbrug autoverkeer

De stremming voor al het verkeer - vanuit alle richtingen - gaat in op vrijdag 5 oktober 19.00 uur en duurt tot en met zaterdag 6 oktober, 23.00 uur. Daarna kan autoverkeer vanuit de richting A28/Haren de noodbrug gebruiken. De tweede volledige weekendstremming is van vrijdag 26 oktober 9.00 uur tot en met zaterdag 27 oktober, 23.00 uur. Verkeer vanuit de richting Eelde/Paterswolde moet van 5 oktober tot en met 27 oktober omrijden. Na de stremming kan er nog een paar dagen verkeershinder zijn vanwege het inbedrijfstellen van de Meerwegbrug.

Fietsers en voetgangers

Voor fietsers en voetgangers wordt een aparte noodbrug aangelegd. Vanwege de (de)montage van het brugdek is deze noodbrug tijdens beide stremmingsweekenden (5 oktober tot en met 6 oktober en 26 oktober tot en met 27 oktober) niet beschikbaar. Fietsers worden dan omgeleid via Groningen.