Domper voor ondernemers en Torion in Haren

HAREN - De provincie heeft de Harense motie om gratis parkeren in de eerste anderhalf uur in te stellen niet goedgekeurd. Naast de parkeermotie heeft de provincie ook de voorjaarsrappportage van Torion afgekeurd.

De reden die de provincie opvoert voor het afkeuren van de parkeermotie is het ontbreken van bestuurlijk commitment. Het is onduidelijk wat daar precies mee wordt bedoeld. Voor de ondernemers in het dorpscentrum is het een flinke domper. Zij moeten nu waarschijnlijk de nieuwe gemeenteraad van Groningen paaien voor de plannen.