Emmalaan afgesloten tijdens werkzaamheden

HAREN - In verband met de uitvoering van de ‘30km maatregelen’ wordt de Emmalaan afgesloten voor het doorgaand verkeer van maandag 15 oktober tot en met vrijdag 9 november.

30 km-zone en winterschade

Tussen de Nesciolaan en de Westers Drift wordt de Emmalaan ingericht als 30km-zone. Hiervoor zal dit gedeelte onder andere worden versmald van 9 meter naar 6 meter. Daarnaast is er dit voorjaar geconstateerd dat op het oostelijke gedeelte van de Emmalaan tussen Westerse Drift en Rijksstraatweg sprake is van aanzienlijke winterschade. Het herstel van het oostelijke deel en reconstructie van het westelijke deel van de Emmalaan wordt gecombineerd tot één project, waarbij één nieuw wegbeeld wordt gecreëerd.

Werkzaamheden waterbedrijf

In dezelfde periode wordt langs de westzijde van Haren een nieuwe drinkwatertransportleiding aangelegd. Stremmingen en verkeersmaatregelen worden waar mogelijk op elkaar afgestemd en/of slim gecombineerd om zo de overlast voor het verkeer en de inwoners van Haren zoveel mogelijk te beperken.

Meer informatie over dit project vindt u op www.haren.n