Een wethouderloos tijdperk - De Staat van Haren

Tenzij er deze week ineens een nieuw coalitieakkoord ligt in het Groninger gemeentehuis zitten we nog steeds in een wethouderloos tijdperk. Ook al waren de verkiezingen voor de gemeenteraad op 21 november, een nieuw college van B en W is er nog altijd niet. Onder leiding van GroenLinks-wethouder Mattias Gijsbertsen wordt er nu al meer dan een maand gesleuteld aan een coalitie van GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie. “Het tempo zit er flink in”, zei Gijsbertsen op 21 december… Wel, als dit formatietempo maatgevend wordt voor de snelheid waarmee het nieuwe bestuur de lastige Harense dossiers gaat aanpakken, dan zijn we snel een half jaar verder.

De verdeling van de wethoudersposten gaf alvast wat gedoe, mochten we vernemen uit de media. D66 neemt geen genoegen met één wethouder, maar eist twee zetels in het college. Daarmee zou het totaal aantal wethouders op niet minder dan acht komen. Evenveel als in Amsterdam! Maar ja, we wonen nu dan ook de in vijfde gemeente van Nederland natuurlijk… Of de zesde, dat hangt er nog om, geloof ik. Maar als Eindhoven zo flauw is om ook weer nieuwe randgemeenten op te slokken, zijn we sowieso de sjaak en staat Groningen weer gewoon op plaats zes.

Het goede nieuws is dat we intussen wel een interim-college hebben, om op de winkel te passen. Alle oude wethouders van Groningen maken daar deel van uit, behalve Ton Schroor (D66), die toch al zou stoppen en inmiddels een andere baan heeft. Verder is de oud-fractievoorzitter van de VVD in Haren, Ietje Jacobs, de leider van de VVD-fractie geworden in de nieuwe raad.

Niet alleen qua bestuur is er sprake van een geleidelijke overgang naar de nieuwe gemeente. De gemeentewagens van Haren zijn nog niet overgespoten, of ingeruild. Misschien ook wel goed als dat pas gebeurt als ze afgeschreven zijn. In de hal van het voormalige gemeentehuis staat het Harense logo nog gewoon op het informatiescherm en in de raadszaal zou zo een raadscommissie van de nieuwe gemeente kunnen vergaderen. Maar we hebben wel sinds 1 januari een Gebiedsmanager en een Gebiedssecretaris. Althans, dat stond in een brief die in december als laatste daad van de gemeente Haren werd bezorgd bij alle inwoners. De brief ligt ongetwijfeld bij veel mensen inmiddels bij het oud papier. Helaas, want op de site van de gemeente Groningen vind je onder Wijken en dorpen een keurig kaartje waarop we als ‘gebied’ te zien zijn, maar zonder contactgegevens van de gebiedsmanager. Ik zou u dus niet kunnen zeggen wat de naam is en wat zij precies managet.

De nieuwe gemeenteraad is op 2 januari geïnstalleerd en onze lokale politici worden vóór hun eerste vergadering op 30 januari flink ingewerkt. Op de website van de gemeenteraad (even zoeken op: Raadsinformatie gemeente Groningen) valt te lezen dat er in januari elke woensdag meerdere introductiebijeenkomsten zijn. Die vinden op verschillende locaties in de gemeente plaats. Een Harense locatie zag ik er helaas niet tussen. Dan moeten we er maar op vertrouwen dat de raadsleden op eigen gelegenheid de nieuwe gebieden gaan bezoeken. Misschien een mooie taak voor de Gebiedsmanager Haren om hen hier rond te leiden….

Piet Bouma uit Haren geeft in de rubriek 'De Staat van Haren' maandelijks een beschouwing over de gemeentelijke politiek.