Zuidlaren heeft behoefte aan duidelijkheid

REGIO - Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo hebben de rechtbank gevraagd om in het kort geding met Albert Heijn een vonnis uit te spreken. Er komt op dit moment geen gesprek tussen de supermarktondernemer en de gemeente over een tijdelijke oplossing aan de voorzijde van het PBH-terrein. Daarmee gaan B&W niet in op de suggestie die de rechtbank gisteren deed.

Wethouder René Kraaijenbrink: “Zuidlaren heeft behoefte aan duidelijkheid. Het college heeft een goed doordacht beleid ingezet. Dit zorgt ervoor dat er eind 2019 een schetsplan ligt voor de herontwikkeling van het gehele centrumgebied. 2020 en 2021 staan in het teken van planontwikkeling en realisatie. Het uiteindelijke plan dat ontwikkeld gaat worden moet goed zijn voor alle ondernemers en inwoners en recht doen aan het unieke karakter van het dorp Zuidlaren. Nu met Albert Heijn in gesprek gaan over een tijdelijke oplossing, staat het tempo van de planontwikkeling in weg. We houden daarom vast aan het ingezette beleid en vertrouwen op het oordeel van de rechter.”

Winkellint

Zorg om het centrum Kraaijenbrink geeft aan begrip te hebben voor de situatie van de AH. “Maar als gemeente zijn we er niet uitsluitend voor het belang van één individuele ondernemer. We zijn verantwoordelijk voor de belangen van álle inwoners en ondernemers in Zuidlaren, en voor het functioneren van het centrum van Zuidlaren als geheel. De AH vervult een belangrijke functie in het winkellint. Een tijdelijke, alternatieve locatie buiten het lint, is om die reden geen optie. We willen andere ondernemers niet benadelen door de supermarkt, en daarmee een deel van het winkelend publiek, uit het winkellint te halen. In het winkellint zelf is echter geen ruimte voor een tijdelijke Albert Heijn. B&W willen geen valse verwachtingen wekken richting de ondernemer door nu met elkaar in gesprek te gaan en ziet geen mogelijkheden voor een reëel overleg. ”

Planontwikkeling

In Zuidlaren start in 2019 een intensief participatieprogramma. B&W willen zoveel mogelijk meningen en ideeën ophalen bij inwoners, ondernemers, belangenverenigingen en andere belanghebbenden. Dit moet leiden tot een plan dat onder andere bijdraagt aan de versterking van het winkellint en het verstevigen van het supermarktaanbod. Kraaijenbrink: “Ook Albert Heijn doet daarin wat mij betreft mee. Het komende jaar willen we van alle betrokkenen horen wat goed is voor Zuidlaren. Hoe eerder we tot een definitief plan komen, hoe sneller de kale betonvlakte onderdeel is van een bruisend centrum, waar we over 30 jaar nog trots op zijn.”