Lezing over sociaal-culture vorming gevoelsleven

GRONINGEN - Psycholoog Batja Mesquita geeft maandag 28 januari een lezing over de sociaal-culturele vorming van ons gevoelsleven. Plaats van handeling is het Academiegebouw in Groningen.

De meest voorkomende en intense emoties verschillen van land tot land. Bij culturen die meer focus leggen op zelfbewustheid zijn woede-ervaringen bijvoorbeeld frequenter en intenser dan bij culturen die meer belang hechten aan sociale harmonie.

Daarnaast kan de beleving van onze emoties ook veranderen door contact met andere culturen.

Deze sociaal-culturele vorming van ons gevoelsleven wordt emotionele acculturatie genoemd en ontwikkelt zich gedurende het hele leven.

Emotionele acculturatie 

Onderzoek naar de emotionele acculturatie bij volwassen allochtone minderheden laat zien dat wanneer immigranten tijd doorbrengen met mensen uit de nieuwe cultuur hun gevoelens meer op elkaar gaan lijken.

Wat zijn de gevolgen van deze emotionele fit en misfit voor persoonlijk en sociaal welzijn? En in hoeverre houden emoties een cultuur in stand en kunnen ze deze zelfs reproduceren? 

Batja Mesquita

Batja Mesquita is bijzonder hoogleraar Psychologie aan de Universiteit van Leuven en directeur van Leuven Culture and Emotion Lab. Ze onderzoekt de rol van cultuur bij emoties en werkt aan de ontwikkeling van een sociaal-culturele theorie van emoties.

Eerder werkte ze onder andere aan de Universiteit van Amsterdam, Stanford University en de University of Michigan.

De (Engelstalige) lezing, die in samenwerking met City Central is georganiseerd door Studium Generale Groningen, begint om 20.00 uur.