Camera's tellen het vrachtverkeer in Haren

Haren - In zijn op diverse punten camera's opgehangen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de dr. Ebelsweg.

De camera's hangen er om het vrachtverkeer te tellen, in verband met het mogelijk zonaal verbod op vrachtverkeer in Haren. Wethouder Paula Lambeck: "We tellen aan de toegangswegen van Haren. Hoeveel vrachtauto's gaan er in en uit?  We doen dit aan de hand van nummerborden, maar die zijn niet aan gegevensbestanden gekoppeld. We kunnen dus niet zien wíe er in de auto rijdt."

Zonaal verbod

Haren wil een verbod op doorgaand vrachtverkeer invoeren, op verzoek van inwoners die de verkeersdruk helemaal zat zijn. Alleen bestemmingsverkeer zal Haren nog in mogen. Maar hoe controleer je dat? En om hoeveel verkeer gaat het? Lambeck: "Dat willen we weten. We tellen nu een week. Een jaar na invoering kunnen we nog een keer meten, en dan weten we hoe effectief het verbod is.

Kluif

Lambeck is nog in onderhandeling met buurgemeenten en de politie. In buurgemeenten moeten vooraankondigingsborden komen, zodat de vrachtwagens op tijd voor het verbod gewaarschuwd worden. Die gemeenten hebben echter zelf ook overlast en zitten niet op het verbod van Haren te wachten. Lambeck heeft er dan ook een hele kluif aan om medewerking te krijgen. De politie vindt het verbod moeilijk handhaafbaar maar wil wel steeksproefsgewijs controleren. Naar verwachting gaat het zonaal verbod begin volgend jaar in.