Rommelmarkt schenkt 22.000 euro aan goede doelen

Haren - De Rommelmarkt Haren heeft in zijn najaarsvergadering 10 ontwikkelingsprojecten in de Derde Wereld ondersteund met in totaal een bedrag van € 22. 000,-

Tot de ondersteunde projecten behoren onder meer een project op het platteland van Malawi voor het maken van fietsambulances en fietskarren (gesteund met € 3.760,-); een project in Sri Lanka waarin microkrediet wordt verstrekt aan kleine ondernemers (steunbedrag € 2.000,-); een bijdrage van ruim € 1.100,- aan een boekenfonds van een basisschool ten behoeve van de armste kinderen in Mozambique; in Burundi een op te starten rijstproject voor 50 vrouwen en 5 oudere weeskinderen om rijst te verbouwen en te verkopen, zodat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien (gesteund met € 2.000) en in Guinee Bissau voor het bouwen van 6 tanks waarin schoon regenwater wordt opgevangen en bewaard en voor een bijdrage in de opleidingskosten van 15 tankbouwers (totaal steunbedrag € 3000,-). De Rommelmarkt heeft als doel steun te verlenen aan (startende) kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Tweemaal per jaar wordt vastgesteld welke aanvragen met een financiële bijdrage kunnen worden gesteund. Het geld komt beschikbaar uit de verkoop van ingebrachte bruikbare spullen die verkocht worden. De Rommelmarkt wordt draaiend gehouden door uitsluitend vrijwilligers, op dit moment ongeveer dertig vrouwen en mannen.