1130 Harenaars brachten hun stem uit via BTH-wijzer

Haren - De stemmen zijn geteld. In totaal werden er tussen 24 november 10.00 uur en 1 december 10.00 uur 1130 BTH-wijzers ingevuld, waarvan 921 digitaal en 209 analoog. Inwoners mochten hun mening geven over de gemeentelijke herindeling.

De uitslag vindt u hier. Jongeren hebben nauwelijks gestemd. 84% van de stemmers was boven de 36 jaar, 64% was zelfs boven de vijftig.

Zelfstandig Haren

Het merendeel van de stemmers geeft de voorkeur aan een zelfstandig Haren. Een tweede optie is een fusie met Tynaarlo, die bijna net zo goed scoort. De geplande fusie met de stad Groningen eindigt als minst populaire optie. Stemmers brachten hun stem uit over algemene zaken als het groene karakter van het dorp, het stimuleren van klein ondernemerschap en leefbaarheid. Concrete politieke keuzes over de komende decentralisaties - waar het om te doen is bij de herindeling - komen in de vragenlijst niet voor. De gemeente Tynaarlo halveert bijvoorbeeld de zorg als die na 2015 januari, terwijl Haren daar niet voor kiest.

 Gemeenteraad

De gemeenteraad zal binnenkort geïnformeerd worden over de uitslag en zal deze meewegen in zijn besluit in januari 2015.