Groen Haren: noordelijke zwemmers kampioen

Haren - We naderen alweer het eind van een mensenjaar en dat leidt onvermijdelijk tot terugkijken. Haren worstelt nog steeds met de reus op lemen voeten in het provinciehuis, de strijd tegen horror planten staat op 1 - 0 voor de gemeentelijke buitendienst en het lokale zwembad is weer open. Dit alles is echter totaal oninteressant voor de noordelijke zwemkampioenschappen. Die worden jaarlijks gehouden in de blauwe halve maan aan de westkant van Haren.

Buitenbad Ver voordat Lodewijk Napoleon heer en meester werd over ons kikkerlandje was er al een Harens boertje die een historisch daad verrichtte. Met een eenvoudige ijzeren spade stak hij een eerste turf in het diepe dal tussen Haren en Paterswolde. Een goudmijn werd aangeboord. Ook toen al wist de stad Groningen niet hoe snel zij de Harense dreven moesten inlijven. Ons grondgebied tussen dorp en Eelde kwam in handen van rijke handelaren uit de toen nog ommuurde stad. De grond werd verkaveld, afgegraven en het buitenbad wat overbleef kennen we nu als Paterswoldse Meer en Sassenhein. In later eeuwen werd ook het zand onder het veen interessant en het Hemrik veranderde in een blauwe schil westelijk van Glimmen en Haren. Zwemmers Landrotten als wij  duiken alleen vanaf het "dubbeltjesstrand" in het water. Aan de boorden van de stad is er nog het Hoornse Meer maar dan heb je het ook wel gehad. De grote toestroom van zwemmers komt echter pas in oktober goed op gang. Van de ene dag op de andere loopt elke plas vol. Het begint met verschillende teams uit Nederland maar het wordt pas interessant als de noordelijke lange afstand deelnemers aankomen. Allen in een vers verenpak en goed bestand tegen het snel afkoelende water. Uit eigen land, en directe omgeving, komen groepen Wilde eenden, Kuifeenden en Slobeenden. Scandinavië en zelfs noordelijk Rusland sturen duizenden Smienten en Wintertalingen, tientallen Grote Zaagbekken, enkele Brilduikers en een paar Nonnetjes. Kampioen De Hollanders weten al jaren dat zij geen partij zijn tegen de noordelijke overmacht. De Smienten heersen ongeslagen over grote delen van de Harense blauwe schil. Andere eenden worden letterlijk uitgefloten. Of het nu achter Erasmusheem of achter Glimmen is, overal klinkt het fluitende geroep van deze fraaie eenden. Kleine groepjes Wilde Eenden, Slobeenden, een enkele Krakeend en Tafeleend mengt zich nog wel eens tussen het opgewonden stel maar willen er niet echt bij horen. Pas als het te diep wordt of er te weinig beloning tegenover staat laten de Smienten het afweten. In Sassenhein bijvoorbeeld. Daar laten zij de winst over aan de echte carnivoren. Grote Zaagbekken bijvoorbeeld. Elk jaar komen er wel een aantal op bezoek. Of een Brilduiker paartje, in deze maanden present op het Paterswoldse Meer. Trek er ook eens op uit om deze bijzondere zwemmers te ontmoeten. [caption id="attachment_894" align="alignleft" width="80"]Kees Boele Kees Boele[/caption] Verzoeken voor deze column of vragen over Harense natuur, flora of fauna kunt u mailen naar info@natuurpresentaties.nl. Volg ook het  natuur blog voor meer groene berichten. © Foto’s: www.natuurpresentaties.nl