CDA en GroenLinks willen meer bezuinigingen

Haren - De partijen CDA en GroenLinks willen dat Haren meer gaat bezuinigen dan nu gepland.

De gemeente Haren staat er financieel niet goed voor De schulden zijn met bijna 80 miljoen veel te hoog, de schuld per inwoner behoort tot een van de hoogste van Nederland. En alhoewel het college al negen maand aan de slag is, heeft ze nog steeds een visie op de financiële toekomst, vinden GL en het CDA. Vanaf 2016 zijn er begrotingstekorten van 1,5 miljoen euro. Al langere tijd maken CDA en GroenLinks zich zorgen over de financiële situatie. Ook het onderzoeksbureau Berenschot gaf in haar rapport aan dat er bezuinigingen nodig zijn van tenminste 3,5 miljoen euro. Het college wilde de inwoners een lijst van bezuinigen voorleggen van 1,5 miljoen euro aan bezuinigingen, veel te weinig volgens de financiële woordvoerders van de fracties van het CDA en GroenLinks. Ze missen daarnaast een lange termijn in de plannen en een duidelijke keuze op waar de prioriteiten van de gemeente moeten liggen. De tijd van kaasschaven is voorbij, het is tijd om keuzes te maken. CDA en GroenLinks nemen verantwoordelijkheid Zowel Eric Schenkel van GroenLinks als Jacob Boonstra van het CDA hielden tijdens de raadsvergadering van afgelopen maandag een pleidooi om meer te gaan bezuinigen dan de voorgestelde 1,5 miljoen euro en kwamen met een lijst van aanvullende bezuinigingsvoorstellen. Er is volgens hen geen enkele ruimte voor tegenvallers en voor nieuw beleid, de 1,5 miljoen is onverantwoord. Zonder een goede financiële toekomst kan er niet geïnvesteerd worden in sociaal beleid en duurzaamheid vinden de partijen. En de dreiging van grote tekorten zal alleen maar groter worden en uiteindelijk waarheid worden. Financiële urgentie wordt erkend De gehele raad ondersteunde het voorstel om de lijst met aanvullende voorstellen aan het college mee te geven. Dit zodat het college deze lijst kan beoordelen en vervolgens waar mogelijk ook voor kan leggen aan de inwoners. Een meerderheid van de raad en het college waren het eens met de urgentie van hogere bezuinigingen.