College Haren: inzet op fusie met gemeente Tynaarlo

Haren - Het college van Haren kiest voor het aansturen op een fusie met de gemeente Tynaarlo. Dit vertelt wethouder Michiel Verbeek namens het college.

Volgens het college is er een groot draagvlak voor de combinatie met Tynaarlo, want het zijn vergelijkbare gemeenten. De combinatie biedt een garantie voor het groene karakter en het dorpenbeleid. Belangrijk vindt het college ook dat in beide dorpen een sterke traditie is van het organiseren van voorzieningen via burgerinitiatief. Samen kunnen de gemeenten een belangrijk deel van groene long in de Regio Groningen-Assen gaan vormen. Burgemeester Janny Vlietstra heeft alle betrokken partijen geïnformeerd, waaronder de loco-burgemeester van Tynaarlo, de commissaris van Drenthe, en de portefeuillehouder Groningen. Men heeft er kennis van genomen maar nog niet gereageerd. Volgens wethouder Verbeek is een sterke gemeente tussen Groningen en Assen de beste garantie voor instandhouding van het groene karakter van het gebied tussen Groningen en Assen, en voor de sociaal-economische ontwikkeling. Een nieuwe fusiegemeente zou 50.000 inwoners hebben, Volgens het college van Haren is de gemeente daarmee robuust genoeg om de bestuurlijke uitdagingen aan te gaan, maar klein genoeg voor menselijke maat. Beide gemeente hebben dezelfde uitdaging in sociale domein, en kunnen de ontwikkelingen daarin samen prima dragen. Gaat het college met haar keus niet in tegen een meerderheid in Haren die voor behoud van zelfstandigheid is? Verbeek: "Dat denken we niet. We hebben veel gesprekken gevoerd, infobronnen gehad, en gekeken naar groot aantal elementen die rol spelen, zoals de financiële kant. Als je kijkt naar nieuwe taken, kijkt naar draagvlak, en vervolgens vraagt, wat vinden we belangrijk van deze gemeente en kunnen we dat de burgers duurzaam garanderen, dan is Tynaarlo de beste optie." De gemeenteraad van Haren beslist over de uiteindelijke voorkeur van de gemeente Haren. Dit gebeurt in januari 2015.