PVDA Haren kritisch over collegevoorkeur voor fusie met Tynaarlo

Haren - B&W Haren stelt de raad voor om een verkenning te starten om bestuurlijk in de toekomst samen te werken met de gemeente Tynaarlo. De PVDA Haren is echter voorstander van een fusie van Haren met de stad Groningen. Hieronder leest u waarom:

Het college baseert haar besluit op onder andere vier matig bezochte bijeenkomsten en de uitkomst van 1100 ingevulde Stemwijzers. Mede op basis van deze geringe bijdragen vanuit de bevolking heeft het college van D66, VVD en Gezond Verstand Haren haar besluit genomen. De PvdA gaat voor de toekomst van Haren en staat daarom kritisch tegenover dit voorstel. Uit recente gegevens blijkt dat de economische activiteit in de provincie Drenthe het laagste is van Nederland. Het economisch herstel zet zich nog niet door in met name Noord-Drenthe, met baanverlies en lagere bestedingen tot gevolg. De gemeente Tynaarlo gaat fors bezuinigen op onder andere de WMO-hulp voor ouderen, bibliotheken, nieuwe scholen en cultuureducatie. Ook sportvoorzieningen, het zwembad en wegenonderhoud staan financieel zeer zwaar onder druk. Dat vindt de PvdA voor onze inwoners van Haren geen lonkend toekomstperspectief. De keuze 'Haren zelfstandig'blijkt volgens Bureau Berenschot slechts mogelijk met ingrijpende bezuinigingen vanaf 2016 van minimaal 3,5 miljoen per jaar en daarnaast een kaalslag op onze voorzieningen. Ook dit is niet iets wat inwoners wensen. Daarom is de PvdA-fractie van Haren nog steeds voorstander van een verkenning met de gemeenten Groningen en Ten Boer. In die verkenning willen wij afspraken maken over woningbouw, groene ruimte en de versterking van de zorg. Wij willen met onze inwoners van Haren meedoen aan de economische werkgelegenheid, de onderwijsvoorzieningen, de medische zorg, de ondernemers- en dienstensector en ons in sterker verband inzetten voor mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Dit kan naar onze mening het beste met een krachtige grote gemeente, met ruimte voor onze Harense eigenheid, versterkt door het landelijke Ten Boer. Namens de fractie van de PvdA afdeling Haren: Ton Sprenger Lammie Schuiling Jos Stroomer