Jongeren Haren richten Jongerenraad op; een interview met voorzitter Abush ter Maat

Haren - Abush ter Maat (20 jaar) is de voorzitter van de Jongerenraad in oprichting. Een eerdere poging om een jongerenraad in Haren op te richten liep dood op een besluit van de gemeenteraad van Haren. Maar daarom niet getreurd, want nu is er een nieuwe poging.

Abush: "Jongeren uit Haren besteden hun vrije tijd veelal in Groningen of omliggende dorpen, in de laatste plaats pas in Haren. Waar zijn de jongeren in Haren? Haren is een van de beteren onderwijsgemeenten van het land, met scholen zoals het Maartenscollege en het Zernike. We zouden die jongeren daarom meer moeten zien in de Harense samenleving." Abush is één van de vijf jongeren die de gemeente Haren nu benaderd hebben met de wens een jongerenraad op te richten. Abush: "Het gaat er ons niet om, om 'even een raadje op te richten.' Jongeren worden weinig of niet in de samenleving van Haren betrokken. Daar moet structureel iets aan gebeuren. De vorige keer is het initiatief stuk gelopen op de gemeenteraad. Die was bang voor de continuïteit van zo'n jongerenraad, de stabiliteit er van, en zag op tegen de kosten. Wij zijn nu - in overleg met de gemeente - bezig met het opstellen van een plan. Daarbij hebben we geleerd van de vorige poging." Abush mag dan 'jongere' zijn, met zijn HBO-opleiding Rechten is hij zeer wel bespraakt en hij weet waar hij het over heeft. Waarom probeert hij het niet via de jongerenafdeling van een bestaande partij? "Misschien dat ik me in de toekomst wel aan een partij wil verbinden, maar nu niet. Het gaat ons nu om het betrekken van alle jongeren bij de samenleving en politieke besluiten. We willen het stemgeluid van jongeren laten horen. De jongerenraad krijgt functies, zoals gevraagd en ongevraagd advies uit brengen, het mobiliseren van jongeren en het controleren van de uitvoering van maatregelen. Wat is het bestaande beleid? Wordt er daarin rekening met jongeren gehouden? En wat leeft er onder jongeren waar de politiek iets mee moet of kan?" Inmiddels heeft de jongerenraad heeft nu vijf leden. We streven er naar om dat negen leden te laten worden, namens alle dorpen in de gemeente Haren. "De raad moet niet groter worden, want dan is het niet meer behapbaar. Maar we willen wel het geluid van alle dorpen laten horen. De discussie moet vooral plaatsvinden met jongeren buiten het gemeentehuis. De raad zal regelmatig bijeen komen en vaste contacten met het college van B& W hebben. Hij moet daar echter geen verlengstuk van worden. De raad moet de jongeren opzoeken, via sociale media, mail en het organiseren van bijeenkomsten. Zichtbaar zijn, daar gaat het om." Dat veel jongeren voor hun studie Haren verlaten vindt Abush van minder belang. "De meesten zijn hier ieder weekend. En komen ze na hun studie terug? Dat hopen we. Zo geven ze iets terug van wat het dorp in ze geïnvesteerd heeft." De jongerenraad heeft haar plan op 11 december aan het college voorgelegd. Het college zal nu met een voorstel naar de gemeenteraad