Gezond Verstand Haren verklaart haar keuze voor gemeentelijke herindeling met Tynaarlo

Haren - Gezond verstand Haren ging de verkiezingen in met de wens Haren zelfstandig te houden. Nu maakt het - in het college - toch een keuze om in te zetten op een gemeentelijke herindeling met Tynaarlo. In onderstaande verklaring  van de fractie leest u waarom:

In het verkiezingsprogramma van Gezond Verstand Haren is duidelijk te lezen waar de partij voor staat: 'Gezond Verstand Haren is trots op de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren. Wij koesteren onze dorpse waarden en kwaliteiten. Wij zijn wars van stadse allures en zijn van mening dat de inwoners samen de gemeente maken tot wat hij is.' 'Wij willen het dorpse gevoel behouden, zonder goede ontwikkelingen tegen te gaan en met behoud van dat wat we nu allemaal zo belangrijk vinden.' In het coalitieakkoord is afgesproken dat we het proces van afweging tot besluitvorming zorgvuldig wilden doen. In de totstandkoming van het nu voorliggende collegevoorstel tot verkenning naar een fusie met de gemeente Tynaarlo zien wij, dat aan de voorwaarden om tot besluitvorming te komen, alles is gedaan om tot een zorgvuldige afweging te komen. Belangrijke elementen hierin zijn onder andere de mening van de inwoners en ondernemers en de onderzoeken naar de draagkracht van de ambtelijke organisatie en de financiële duurzaamheid van de gemeente naar de toekomst toe. Gezond Verstand Haren hecht veel waarde aan deze elementen! Gezond Verstand Haren is blij dat er nu een unaniem gedragen collegevoorstel ligt. Wij zullen dit voorstel met fractie, bestuur en ledende komende weken toetsen aan de uitgangspunten van onze partij. De mening van het burgercomité, spreekbuis van een groot deel van de Harense samenleving, de uitkomsten van het jongerendebat en zo mogelijk de visie van de jongerenraad i.o. worden ook meegenomen in onze afwegingen.Dit alles om 12 januari tot een zorgvuldig afgewogen standpunt te komen dat recht doet aan een te nemen weloverwogen breed gedragen besluit op 12 januari 2015. De fractie van Gezond Verstand Haren: Meinard Wolters Esther Wiersema Fred Dellebarre Diny Does Frans Mertens Arjan Sloot