Meldkamer Noord Nederland houdt vragenuur via social media

GRONINGEN/ DRACHTEN - Inwoners van Groningen, Friesland en Drenthe kunnen maandag 11 februari (11-2) via Twitter, Facebook en Instagram vragen stellen aan de meldkamercentralist in Noord-Nederland. Dit in het kader van de Europese Dag voor 112.

Burgers kunnen tussen 11.00 en 14.00 uur met hun vragen terecht op @MeldkamerNN (Twitter), Meldkamer Noord Nederland (Facebook) en Meldkamernoordnederland (Instagram).

Verder leidt burgemeester Jeroen Gebben van Tietjerksteradeel, tevens voorzitter van het samenwerkingsbestuur van de Meldkamer Noord-Nederland, maandag 9 burgers rond. Dit negental is afgelopen week via dezelfde social mediakanalen geselecteerd.

De Meldkamer Noord-Nederland laat normaal geen bezoekers toe die geen relatie tot het hulpverleningsveld hebben.

Meldkamer Noord Nederland

De Meldkamer Noord Nederland is een samenwerkingsverband tussen politie, brandweer (Veiligheidsregio) en ambulancezorg. Samen zijn zij verantwoordelijk voor een gebied van 1,7 miljoen inwoners. Sinds 2011 zijn procedures op elkaar afgestemd en werken zij samen in Drachten.

Vanuit de Meldkamer wordt de hulpverleningsvraag uitgezet en gecoördineerd naar de bewuste dienst op straat. Jaarlijks behandelen de centralisten ruim een half miljoen telefoontjes.

De Europese Dag van Alarmnummer 112

De Europese Dag van Alarmnummer 112 is een jaarlijks terugkerende dag op 11 februari (11-2). De Europese Commissie heeft deze dag in het leven geroepen om mensen er bewust van te maken dat 112 in alle EU-lidstaten bereikbaar is voor hulp in levensbedreigende situaties.