Gemeente Haren intensiveert proces bestuurlijke toekomst

Haren - Nu het proces rondom de bestuurlijke toekomst in volle gang is, heeft het college van B&W besloten het proces verder te intensiveren. Tot 1 december  worden inwoners zoals beloofd verzocht mee te denken en te spreken.

Hiervoor worden onder andere twee inloopdagen georganiseerd waarop mensen zich bij kunnen laten praten en mee kunnen denken (de zogenaamde ‘open space’-dagen) en wordt een stemwijzer beschikbaar gesteld. Het college heeft de raad gevraagd extra tijd en geld beschikbaar te stellen voor deze en meer toevoegingen aan het proces rondom de bestuurlijke toekomst van Haren. Dit betekent wel dat een besluit van de raad hierover uitgesteld wordt tot januari 2015. Het college vindt dit proces en de betrokkenheid van de inwoners van Haren hierbij dusdanig belangrijk dat zij graag meer tijd neemt om met een voorstel aan de raad te komen. Vervolg proces Op 4 november vindt de vervolgbijeenkomst plaats over de bestuurlijke toekomst van Haren, waarin de diverse mogelijkheden voor de toekomst aan bod komen. Deze mogelijkheden zijn bijvoorbeeld zelfstandig blijven, intensief samenwerken of fuseren met één of meer andere gemeente(n). Voor deze bijeenkomst kan men zich niet meer aanmelden, maar de uitkomsten van beide bijeenkomsten (de eerste was op 7 oktober.) worden voor iedereen toegankelijk gemaakt via huis-aan-huisverspreiding van een flyer en publicatie op de gemeentepagina in het Harener Weekblad. Op basis van deze uitkomsten kan iedereen aangeven waar zijn of haar voorkeur voor de toekomst van Haren naar uitgaat via de stemwijzer en tijdens de open space-dagen op 27 en 28 november. Meer informatie over het proces tot nu toe en de meest actuele informatie vindt u op www.haren.nl/bestuurlijketoekomst.